2024-06-26

Alimenty na dziecko – komy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców do momentu, w którym dziecko nie będzie w stanie się samodzielnie. Jednak w wielu przypadkach rodzic uchyla się od obowiązku utrzymania swojego dziecka, co powoduje zasądzeniem przez sąd alimentów. Jednak sam proces ich przyznania może być momentami niejasny dla rodziców chcących uzyskać środki na utrzymanie dziecka. Przyjrzyjmy się kto i kiedy może starać się o  alimenty na dziecko?

Kto może się ubiegać o alimenty na dziecko?

Alimenty to środki przeznaczane na utrzymanie dziecka do momentu jego całkowitego usamodzielnienia. Najczęściej płacone są przez rodziców po rozpadzie związku w momencie, kiedy dziecko lub dzieci pozostają pod opieką jednego rodzica. W każdym przypadku należy pamiętać, że zapewnienie środków do życia spoczywa na obojgu rodziców. Nawet jeśli jedno z rodziców uchyla się od płacenia zobowiązani, nie należy z nich rezygnować.

Jak przebiega procedura uzyskania alimentów?

Aby uzyskać alimenty na dziecko, należy złożyć pozew do sądu rejonowego. W pozwie muszą znaleźć się dane obu stron postępowania, jak i dziecka. Dodatkowo musi być określona wysokość alimentów i termin, od kiedy powinny być płacone. W przypadku pozwu o alimenty nie są ponoszone koszta postępowanie, chyba że pozew zostanie oddalony. Następnie po rozprawie sądowej zostaje określona wysokość alimentów i termin ich płacenia. W niektórych przypadkach pozwany może uchylać się od płacenia zobowiązań, co skutkuje rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Jeśli nie jest możliwe odebranie środków od rodzica, alimenty są wypłacane przez fundusz alimentacyjny, który będzie opłacać należności. Osoby uchylające się od płacenia alimentów mogą zostać w konsekwencji skazane nawet na pozbawienie wolności.

Na jaką wysokość alimentów można liczyć?

Wysokość alimentów jest rzeczą względną, która jest zależna od wielu czynników. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę koszta utrzymania dziecka. Najczęściej sumowane są wszystkie miesięczne opłaty związane z utrzymaniem dziecka na dotychczasowym poziomie pozwalającym na pełną naukę i edukacje. Drugim czynnikiem branym pod uwagę są możliwości zarobkowe osoby, która będzie płacić alimenty. Wysokość alimentów nie powinna znacząco obciążać pozwanego, który musi mieć możliwość wypłacania świadczenia. Kwota alimentów nie jest stała i może być regulowana, jeśli wystąpią do tego przesłanki. Jeśli koszty utrzymania dziecka się zmieniły, to wysokość świadczeń również powinna zostać poprawiona. Na wysokość alimentów wpływa również ewentualna choroba dziecka, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i wymaga specjalistycznej opieki, to również kwota świadczeń wzrośnie.

Do kiedy należy opłacać alimenty?

W Polskim prawie nie ma górnej granicy, do której są wypłacane alimenty na dziecko, jednak muszą być spełnione niektóre warunki, aby pobierać takie świadczenia. Przede wszystkim dziecko musi dokładać starań, aby się usamodzielnić i podjąć pracę zawodową. Jest to kluczowy argument, który bierze pod uwagę sąd w przypadku takich sprawa. Najczęściej dziecko musi prowadzić aktywną edukację, która uniemożliwia mu podjęcie pracy zawodowej, aby otrzymywać alimenty. W przypadku świadczeń wypłacanych przez fundusz alimentacyjny wraz z ukończeniem 18 roku życia kończy się wypłacanie alimentów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko kontynuuje naukę, w takim przypadku fundusz wypłaca alimenty do 25 roku życia.

Podsumowanie

Rodzice mają obowiązek zapewnić utrzymanie dziecka do osiągnięcia przez nie samodzielności. O wysokości alimentów decyduje sąd, biorąc pod uwagę koszta utrzymania dziecka i możliwości finansowe rodziców. W przypadku kiedy osoba uchyla się od płacenia alimentów, świadczenie wypłaca fundusz alimentacyjny. Nie ma górnej granicy wiekowej do wypłacania alimentów.  Jednak warunkiem jest dążenie dziecka, do usamodzielnia i niezależności.