2024-04-20

Czym różni się pełna księgowość od uproszczonej?

ksiegowosc

Przedsiębiorstwa mają dwie opcje na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Są to księgowość pełna oraz uproszczona. Czym się od siebie różnią oraz czy wybór metody rozliczania jest dowolny? Warto sprawdzić, jakie są obowiązujące przepisy prawne w tej kwestii, ponieważ każda działalność gospodarcza musi odprowadzać należne podatki.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje proste zasady rozliczania. Jednak mimo to, wiele przedsiębiorców decyduje się na usługi i pomoc, jakie oferuje biuro księgowe. Podstawową zasadą prowadzenia księgowości uproszczonej jest gromadzenie danych i zdarzeń finansowych dotyczących działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem jednej z form. Są to:

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – PKPiR,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karty podatkowe.

Każda z form posiada ściśle określone zasady rozliczeń zawarte w ustawach oraz rozporządzeniach. Wybór jest dowolny, o ile nie istnieją czynniki wykluczające. Księgowość uproszczona pozwala na łatwiejsze i zarazem prostsze rozliczanie podatków.

Najważniejsze cechy księgowości pełnej

Księgowość pełna to bardzo szczegółowa oraz dość skomplikowana forma rozliczeń. Wymaga od przedsiębiorstw bardzo skrupulatnego ewidencjonowania każdych zdarzeń finansowych dotyczących działania firmy. Uwzględnia się je w księgach rachunkowych, które składają się z:

  • księgi głównej,
  • księgi pomocniczej,
  • zestawienia aktywów i pasywów,
  • zestawienia obrotów i sald.

Taka forma rozliczania wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego pełną księgowość oraz prowadzenie ksiąg zazwyczaj zleca się doświadczonym w tej kwestii osobom, takim jak Biuro Księgowe Liczydło.

Kiedy uproszczona, a kiedy pełna księgowość?

Forma rozliczania z Urzędem Skarbowym określona jest w przepisach. Z uproszczonej księgowości mogą korzystać między innymi osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, partnerskich oraz cywilnych. Jednak dotyczy to tylko przedsiębiorstw, których przychody nie przekroczyły wartości 2 mln euro za poprzedni rok. Po przekroczeniu tego progu konieczne jest przejście z księgowości uproszczonej na pełną. Natomiast pełna księgowość i księgi rachunkowe muszą być prowadzone od początku działalności przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe czy akcyjne.