2024-07-15

Czym różni się transport maszyn przemysłowych od relokacji?

maszyny przemyslowe

Przemysł we współczesnych czasach nie przypomina tego z połowy XX wieku. Obecnie większość gałęzi przemysłu korzysta z automatyzacji procesów. Oznacza to, że maszyny przejmują monotonne prace wymagające dużej precyzji, które do tej pory wykonywał człowiek. Rozwój firmy często wiąże się z transportem i relokacją przemysłową maszyn i całych linii produkcyjnych. Dowiedz się, czym różni się transport od relokacji maszyn przemysłowych!

Na czym polega transport maszyn przemysłowych?

Transport maszyn przemysłowych to jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć logistycznych, które musi odbywać się według założeń przygotowanych wcześniej projektów relokacji maszyn. Odpowiednie zaplanowanie prac pozwala na sprawne przejście pomiędzy poszczególnymi etapami procesu transportu maszyn i całych linii technologicznych.

Jak zauważa ekspert z firmy relokacyjnej INTER-TECH: Transport maszyn musi zostać zlecony doświadczonej i wyspecjalizowanej w tym firmie. Wymagane jest tutaj zachowanie maksymalnej ostrożności, gdyż często wartość samej maszyny jest liczona w setkach, a nawet milionach złotych. Duże znaczenie odgrywa sprawny załadunek urządzeń minimalizujący ryzyko uszkodzeń, wybór trasy gwarantujący najlepsze warunki do przewozu maszyn oraz możliwie najkrótszy czas przejazdu.

Samo przewiezienie maszyny z punktu A do punktu B to niewielka część związana z całym procesem transportu. Konieczne jest również zapakowanie, zabezpieczenie maszyny i jej wszystkich części, podniesienie maszyny i umieszczenie na specjalnych rolkach transportowych, załadunek maszyny na naczepę samochodu i jej zabezpieczenie. Przed transportem należy spisać wszystkie wchodzące w skład maszyny przemysłowej części, które musiały zostać zdemontowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Czym jest relokacja przemysłowa i czym różni się od samego transportu maszyn?

Relokacja przemysłowa polega na przenoszeniu maszyn z jednego miejsca do miejsca docelowego. Maszyny można przenosić wewnątrz jednego zakładu lub na zewnątrz, np. między oddziałami firmy. Kompleksowa usługa relokacji maszyn przemysłowych składa się z demontażu maszyn, ich załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji. A więc transport maszyn jest jedynie etapem całego procesu relokacji maszyn przemysłowych.

Każda relokacja wymaga dobrej organizacji i dokładnego zaplanowania wszystkich etapów, dlatego konieczne jest każdorazowe opracowanie projektu relokacji maszyn. Taki projekt jest przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa.