2024-04-22

Jak działa wymiennik płytowy ciepła i gdzie się go stosuje?

ogrzewanie

Płytowy wymiennik ciepła składa się z zespołu połączonych ze sobą cienkich płyt, pomiędzy którymi przepływa ciecz lub gaz wymieniając ciepło. Wymienniki płytowe służą zatem do bezkontaktowej wymiany ciepła pomiędzy niezależnymi mediami pracującymi w osobnych obwodach i mogą stanowić uzupełnienie instalacji CO.

Zasada działania płytowego wymiennika ciepła

Płytowy wymiennik ciepła składa się z pakietu pofałdowanych płyt z otworami, którymi przepływają media. Najprościej rzecz ujmując, wymiennik płytowy wykorzystuje zjawisko różnicy temperatur, dzięki której dochodzi do wymiany ciepła pomiędzy osobnymi obwodami. W wymienniku siła potrzebna do wymiany ciepła wytwarzana jest w sposób naturalny, co przekłada się na niskie zużycie energii.

W płytowych wymiennikach ciepła stosuje się dwa media o tym samym stanie skupienia. W urządzeniu pracują dwa obwody, przy czym wewnątrz każdego z nich panują inne temperatury i ciśnienie. W obwodzie, w którym znajduje się ciecz lub gaz o wysokiej temperaturze zachodzi oddawanie ciepła, które z łatwością przenika przez cienkie i pofałdowane ścianki płyt. Za szczelność układu oraz prawidłowy przepływ cieczy i gazów odpowiadają uszczelki, które kierują medium do odpowiednich kanałów. W ten sposób czynniki, pomiędzy którymi zachodzi wymiana ciepła, nie mieszają się ze sobą.

Zastosowanie płytowych wymienników ciepła

Wymienniki płytowe dostarczane przez sklep internetowy z kominami TanieKominy.pl wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i mlecznym. Zjawisko wymiany ciepła stosuje się przy pasteryzacji, sterylizacji, podgrzewaniu i oziębianiu, czyli w czasie produkcji przetworów i wyrobów mlecznych. W cukiernictwie wymienniki odzyskują ciepło z procesów cukrowniczych i przekazują je do innych zastosowań, co pozwala zmniejszyć zużycie energii. W przemyśle petrochemicznych z kolei płytowe wymienniki wspomagają procesy przerobu ropy naftowej. Stanowią także wyposażenie elektrowni atomowych, gdzie wykorzystuje się je przy obiegu wtórnym układów chłodzenia. W przemyśle morskim służą do chłodzenia elementów napędowych. Stosuje się je także w ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Płytowy wymiennik ciepła stanowi ważny element systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – jest to centralna część rekuperatora. Przekazywanie energii odbywa się pomiędzy dwoma niezmieszanymi ze sobą masami powietrza. Wymienniki płytowe mogą wspomagać pracę instalacji centralnego ogrzewania, ale ze względu na wysoką efektywność często stanowią główne źródło ciepła. Możliwości zastosowania wymiennika w znacznej mierze zależą od ilości płyt i ich grubości.