2024-04-22

Jak wykonuje się analizę postępów korozji?

analiza koryzyjna

Niszczące działanie korozji zmienia własności konstrukcyjne i użytkowe materiałów stosowanych w instalacjach. Dlatego w wielu dziedzinach przemysłu walka z rozwojem korozji jest wyzwaniem priorytetowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak analiza postępów korozji pozwala na wdrażanie działań zapobiegawczych i w jaki sposób się ją wykonuje.

Dlaczego rozwój korozji jest niebezpieczny?

Rozwój korozji zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu instalacji. Instalacje wodne obecne są  w zakładach produkcyjnych i przetwórczych w wielu branżach przemysłu – spożywczym, papierniczym, nawozów sztucznych i petrochemicznym. Wystąpienie korozji obniża sprawność, a jej szybki rozwój może doprowadzić do poważnych awarii, włącznie z zatrzymaniem systemu. Dlatego też, instalacje/układy, w których występuje ryzyko korozji, powinny być monitorowane pod względem obecności korozji. Analizą postępu korozji zajmują się specjalistyczne laboratoria badawcze. Jednym z nich jest firma ESC Global z miejscowości Dołuje koło Szczecina, która przeprowadza analizy fizykochemiczne, chemiczne wód i osadów  oraz  produkuje środki chemiczne do kondycjonowania wody przemysłowej.

Czym są kupony korozyjne?

Kupony korozyjne służą do monitorowania zjawiska korozji  w instalacjach.  Kupny przygotowuje się z metali lub stopów, w zależności od materiału, z jakiego wykonana jest instalacja. Przed ekspozycją są one dokładnie ważone i po określonym czasie kontrolnym wyciągane, czyszczone i ponownie ważone w celu określenia ubytku masy. Analiza postępów korozji jest więc metodą wagową, która pozwala określić szybkość postępowania korozji. Identyfikację kuponów i ustalenie ubytków masy po ekspozycji umożliwiają kody identyfikacyjne i znaczniki masy początkowej wytłaczane na kuponach.

Jakie korzyści daje analiza postępów korozji?

Monitorowanie postępów korozji pozwala na identyfikację zagrożeń i miejsca ich powstawania oraz ocenę tempa rozwoju i skali niebezpieczeństwa. Analiza za pomocą kuponów korozyjnych może również stanowić punkt odniesienia dla innych technik monitorowania korozji. Warto na koniec zaznaczyć, że analiza postępów korozji jest jedną z wielu metod badania wody w przemysłowych instalacjach. Celem analiz jest wybór najlepszej technologii uzdatniania wody.