2024-07-16

Jakie są najczęstsze przyczyny awarii budowlanych?

awaria budowlana

Jesteś architektem, a może pracujesz na budowie? Czy wiesz, że ryzyko powstania awarii budowlanych w dalszym ciągu jest wysokie? Przeczytaj artykuł i poznaj dane na temat awarii i katastrof budowlanych w Polsce. Chcesz wiedzieć, czego unikać, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac lub na co zwrócić uwagę? Wnioski z danych dają możliwość udoskonalenia stosowanych w budownictwie rozwiązań. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Gdzie znajdują się rzetelne dane na temat awarii budowlanych?

 

Tematem awarii budowlanych w Polsce zajmują się dwie instytucje: Instytut Techniki Budowlanej oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W bazie danych ITB zawarte są informacje z przedziału czasowego od 1989 roku do 2006 roku. Z kolei rejestr GUNB prowadzony jest na bieżąco od 1995 roku, ponieważ ustawa Prawo budowlane nakłada obowiązek prowadzenia Rejestru Katastrof Budowlanych.

W jaki sposób dzieli się awarie i katastrofy budowlane?

Awarie budowlane wynikające z zaistniałych przyczyn losowych powstały na skutek:

  • działania silnego wiatru;
  • wybuchu gazu lub pożaru;
  • osuwiska;
  • uderzenia pojazdu w budynek;
  • działania innych zjawisk, np. wybuchu kotła, powodzi.

Z kolei awarie budowlane, które nie wynikają z działań losowych, powstają na skutek:

  • wadliwej eksploatacji;
  • błędów w projektach;
  • błędów podczas rozbiórek;
  • wadliwego wykonawstwa;
  • ogólnego, złego stanu technicznego.

Awarie budowlane, które wyniknęły z przyczyn losowych, swój początek mają w działaniu siły natury, np. na skutek uderzenia pioruna lub powstały ze względu na inne zdarzenia, na które nie ma się wpływu. Grupa przyczyn niewynikających z działań losowych jest zbiorem błędów ludzkich. W przypadku badania przyczyn powstania awarii budowlanych warto skorzystać z profesjonalnej opinii i ekspertyzy technicznej, którą może przygotować Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin w Szczecinie.

Z jakich powodów najczęściej powstawały awarie budowlane?

Błędy ludzkie najczęściej obejmowały złe wykonawstwo (niedbałość wykonawców, brak wiedzy i niekompetencję), zły stan techniczny obiektów, niepoprawną eksploatację (wadliwy nadzór, niedbałość użytkowników, nadmierne obciążenia, brak wiedzy) oraz błędy projektowe, obejmujące niedbałość projektantów, ich niekompetencję oraz złe założenia projektowe.