2024-04-23

Kto jest odpowiedzialny za szkody górnicze?

Szkody górnicze to problem, z którym boryka się wiele osób. Prowadzenie prac pod ziemią sprawia bowiem, że na skutek drgań może dochodzić do uszkodzeń dróg czy nawet domów stojących na powierzchni. W efekcie wiele osób może doświadczyć bardzo przykrych skutków tego, że w pobliżu domu działa konkretna kopalnia. Może dojść do sytuacji, w której to uszkodzenia będą bardzo rozległe, a ich usunięcie będzie wiązało się z poniesieniem wysokich kosztów. W takim przypadku warto przede wszystkim pociągnąć do odpowiedzialności sprawców. Dowiedz się kto obecnie ponosi odpowiedzialność za powstawanie szkód górniczych.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody górnicze?

Szkody górnicze w Rybniku powstają bezpośrednio na skutek działalności w danym regionie kopalni. To właśnie te przedsiębiorstwa przyczyniają się do generowania drgań, które w końcowym efekcie mogą doprowadzić do pojawienia się w różnego rodzaju nieruchomościach wielu poważnych uszkodzeń. Obecnie również to bezpośrednio kopalnie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spowodowane szkody. Są zobowiązane do ich usunięcia lub wypłacenia odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Dzięki temu osoby, które doznały strat na skutek działania przedsiębiorstw górniczych mogą z powodzeniem ubiegać się o zwrot wszystkich poniesionych strat. Taka możliwość jest niezwykle korzystna i zdecydowanie się na takową może dać bardzo dobre efekty.

Pokrywane są koszty naprawy wszystkich szkód

Same odszkodowania za szkody górnicze w Katowicach mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Nie ma znaczenia w tym przypadku ich rozległość. Ubiegać się o zwrot środków można nawet w przypadku pojawienia się niewielkich pęknięć na ścianach. Wystarczy jedynie przygotować odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały, że do konkretnego uszkodzenia doszło na skutek prowadzenia prac górniczych na konkretnym obszarze. Będzie to bowiem stanowiło dowód w sprawie i pozwoli na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. Umożliwia udowodnienie swoich racji w konkretnym zakresie i doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe będzie realne liczenie na otrzymanie odpowiednich zwrotów pieniężnych.