2024-04-22

Na czym polega spawanie stali TIG?

obróbka stali

Spawanie stali TIG (Tungsten Inert Gas) to technologia łączenia materiałów za pomocą łuku elektrycznego, który jest utrzymywany między niezmienniejącym się elektrodą wolframową a łączonymi elementami, w osłonie gazu obojętnego – zwykle argonu. Metoda ta jest szczególnie popularna w przemyśle ze względu na wysoką jakość i precyzję uzyskiwanych spoin. W artykule omówione zostaną zagadnienia dotyczące charakterystyki oraz zastosowania metody TIG oraz jej zalety i wady.

Charakterystyka metody TIG

Spawanie stali TIG w Bydgoszczy należy do grupy procesów spawania łukowego i jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik spawania. Jej podstawowymi cechami są precyzja, czystość oraz kontrolowalność procesu. Dzięki użyciu elektrody wolframowej o wysokim punkcie topnienia oraz osłonie gazu obojętnego można uzyskać stabilny łuk elektryczny, który pozwala na precyzyjne doprowadzenie energii cieplnej do materiałów spajanych.

Zastosowania metody TIG

Metoda TIG jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na możliwość spawania stali kwasoodpornej, ale też metali kolorowych, jak i stali nierdzewnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji narażonych na korozję lub wymagających dużych walorów estetycznych. Technika ta znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym, lotniczym, spożywczym, czy energetycznym.

Jednym z głównych zastosowań metody TIG jest spawanie rur i rurociągów, gdzie wymagana jest szczelność i trwałość spoin, a także precyzyjne dopasowanie elementów, jak np. kotłów i wymienników ciepła. Wykorzystuje się ją również do produkcji i naprawy elementów maszyn i urządzeń, takich jak korpusy silników czy korbowody.

Zalety metody TIG

Spawanie metodą TIG oferuje wiele zalet w porównaniu z innymi technikami spawania łukowego. Przede wszystkim pozwala na uzyskanie wysokiej jakości spoin o gładkiej powierzchni oraz minimalnej liczbie wtrąceń i porów. Dzięki temu można osiągnąć lepsze właściwości mechaniczne spoiny oraz wyższą odporność na pękanie czy korozję.

Kolejną zaletą tej metody jest jej kontrolowalność – dzięki użyciu elektrody wolframowej oraz obecności gazu obojętnego możliwe jest precyzyjne sterowanie parametrami procesu, takimi jak natężenie prądu, napięcie czy strumień gazu. To sprawia, że spawanie TIG jest stosunkowo łatwe do przewidzenia i kontrolowania, co pozwala na osiągnięcie powtarzalnych rezultatów.