2024-06-26

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak ułatwić ich obsługę?

Plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, który już niedługo będzie obowiązywał każdy podmiot zatrudniający pracowników. Obsługę PPK ułatwi wdrożenie odpowiednich narzędzi informatycznych, które zautomatyzują pracę działu kadr. Dowiedz się, jakie korzyści przyniesie Twojej firmie zastosowanie tych rozwiązań.

Każda firma w pierwszej kolejności powinna zweryfikować stan zatrudnienia, który określa datę przystąpienia do PPK. Kolejnym krokiem jest wybór instytucji finansowej oraz narzędzi informatycznych, które pomogą w całościowej obsłudze PPK.

Terminy przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK wprowadzane są stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Terminy przystąpienia do PPK są rozłożone na 2 lata i zależą od wielkości firmy. Dla firm zatrudniających więcej niż 250 osób Ustawa o PPK ma zastosowanie od 1 lipca 2019 roku. Firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników przystąpią do programu już 1 stycznia 2020 roku, a od 1 lipca obowiązek przystąpienia do PPK mają firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników. 1 stycznia 2021 roku system PPK będzie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów zatrudniających co najmniej 1 pracownika.

Jakie narzędzia ułatwią obsługę PPK?

Proces obsługi PPK wspierają narzędzia informatyczne do ewidencjonowania, analizy, rozliczania składek i wynagrodzeń, np. program Sage Kadry i Płace One Payroll wraz z modułami zarządczymi.

Dzięki opcjom dostępnym w oprogramowaniu Sage z łatwością wyszukamy pracowników objętych PPK, zgłosimy do programu nowych pracowników lub wyrejestrujemy dotychczasowych uczestników. W przypadku zmiany wynagrodzenia, program Sage Kadry i Płace One Payroll automatycznie wylicza wysokość nowej składki.

Program ułatwia także raportowanie np. do instytucji finansowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy czy Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za ewidencję PPK. Co miesiąc automatycznie tworzone są odpowiednie zestawienia i pliki w wymaganych formatach, które można przesyłać do odpowiednich instytucji lub archiwizować na potrzeby ewentualnych kontroli.

Program Sage Kadry i Płace One Payroll dzięki dodatkowym funkcjonalnościom umożliwia przygotowywanie i wysyłanie raportów do każdej zarejestrowanej w PPK instytucji finansowej poprzez generowanie danych do pliku XML.

Integracja z wybranymi instytucjami finansowymi  – dodatkowe korzyści

Użytkownicy oprogramowania kadrowo-płacowego Sage zyskali niedawno możliwość skorzystania z jeszcze wygodniejszej opcji obsługi PPK. Dzięki integracji systemów Sage i AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Allianz, Aviva Investors TFI Poland przedsiębiorcy uzyskują możliwość jeszcze większej automatyzacji zarządzania programem PPK. W jaki sposób?

Wszystkie dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK, takie jak umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje pracowników czy wskazania wysokości składek będą przesyłane  bezpośrednio z oprogramowania kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych wymienionych wyżej funduszy. Korzystanie z usługi ułatwi także specjalnie zaprojektowany, intuicyjny interfejs (API). Automatyzacja i intuicyjność programu to dla przedsiębiorstw duża oszczędność, ponieważ nie będą musiały zatrudniać nowych pracowników do obsługi PPK.

Pomożemy w wyborze narzędzia dla Twojej firmy

DPS Software, jako autoryzowany reseller rozwiązań informatycznych Sage Symfonia ERP, oferuje wszystkie usługi związane z tym oprogramowaniem, począwszy od doradztwa w wyborze programu i odpowiednich modułów, po wdrożenie i wsparcie techniczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach oprogramowania Sage, w tym programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych Sage Kadry i Płace One Payroll, skontaktuj się z nami. Więcej informacji na: sage.dps-software.pl