2024-04-14

Rozbiórki budynków – co trzeba o nich wiedzieć?

rozbiorka

Rozbiórka budynków, inaczej niż budowa, nie zawsze wymaga urzędowego pozwolenia. Kiedy jest to możliwe? O tym, a także o niezbędnych etapach wyburzeń obiektów warto przeczytać!

Jakie są formalności związane z rozbiórką budynków?

Zarówno stawianie, jak i wyburzanie obiektów często wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych. Zamiar likwidacji obiektu należy zgłosić do samorządu. W przypadku rozbiórki w Gdańsku jest to urząd miejski. Jeżeli jednak budowla znajduje się w innym miejscu, należy zgłosić się do starostwa. Dla przykładu do wyburzenia w Pomorskim konieczna jest zgoda lokalnego wydziału architektury i budownictwa.

Wymogi prawne zależą od typu i lokalizacji budynku. Obiekty zabytkowe można wyburzyć wyłącznie za dodatkową zgodą miejscowego konserwatora zabytków. Czasem można jednak zlikwidować obiekt bez pozwolenia. Dzieje się tak, gdy jego wysokość nie przekracza 8 m i znajduje się on w odległości większej niż połowa granicy działki.

Jak wygląda przygotowanie do rozbiórki budynku?

Pierwszym etapem rozbiórki jest odłączenie wszystkich mediów. Innymi słowy, budynek należy pozbawić instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i dostępu do internetu. Jest to konieczne, ponieważ w innym przypadku może dojść do wypadku (np. wybuchu gazu) lub pozbawienia mediów mieszkańców okolicznych posesji.

Kolejnym krokiem jest demontaż wszystkich drzwi i okien. Następnie ekipa rozbiórkowa usuwa dach. Dopiero po usunięciu wszystkich tych elementów można przejść do ostatniego etapu, czyli wyburzenia ścian.

Jakie są sposoby rozbiórki budynków?

Rozbiórkę budynku da się przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest likwidacja gmachu przy pomocy ciężkich maszyn. Druga metoda polega na ręcznym usuwaniu kolejnych elementów. Trwa to dłużej, ale pozwala odzyskać i sprzedać nienaruszone elementy konstrukcji.

Na koniec pozostaje zasypanie piwnicy. Pozwala to utwardzić i wyrównać teren. Na tak przygotowanej działce można bezpiecznie postawić nowy budynek. Warto pamiętać, że częścią prac rozbiórkowych jest też wywóz i utylizacja odpadów.