2024-07-16

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód jest zawsze trudnym i skomplikowanym procesem, zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami rozwodów: rozwodem z orzekaniem o winie i rozwodem bez orzekania o winie. W tym artykule skupimy się na drugim z nich, który jest najłagodniejszą formą rozstania, a także najprostszą, najszybszą i najmniej kosztowną.

Co to jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie, inaczej nazywany rozwodem za porozumieniem stron, to sposób rozwiązania małżeństwa, w którym nikt nie musi ponosić winy za jego rozpad. W przeciwieństwie do rozwodu z orzekaniem o winie, małżonkowie nie muszą udowadniać, kto jest winny rozpadu małżeństwa. Jest to najłagodniejsza forma rozstania, a także najprostsza, najszybsza i najmniej kosztowna.

Warunki złożenia pozwu

Aby móc złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie, małżonkowie muszą być zgodni co do decyzji o rozstaniu oraz podziału majątku. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, małżonkowie nie muszą udowadniać, kto jest winny rozpadu małżeństwa.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, aby otrzymać alimenty od byłego małżonka, musi istnieć niedostatek środków do życia. Obowiązek alimentacyjny trwa maksymalnie 5 lat od wyroku rozwodowego. Decyzja dotycząca winy za rozpad małżeństwa wpływa tylko na kwestie alimentów między byłymi małżonkami, ale nie ma wpływu na wysokość alimentów na rzecz dzieci małoletnich.
Konsekwencje i korzyści rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najczęstszym rodzajem rozwodu i jest najbardziej korzystny pod kątem emocjonalnym dla małżonków. Pozytywną konsekwencją rozwodu bez orzekanie o winie jest zachowanie poprawnych relacji między małżonkami i ich rodziną oraz przyjaciółmi, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie mają dzieci.
Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Rozwód łącznie z podziałem majątku wspólnego jest możliwy. Jest to najszybsza i najtańsza forma podziału. Nie ma znaczenia, czy rozwód jest z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. W każdym rozwodzie sąd może podzielić majątek stron.

Koszty rozwodu bez orzekania o winie

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, a opłata za odpis wyroku wynosi zaś 20 zł. Koszty związane z adwokatem zależą od stopnia skomplikowania rozwodu oraz dodatkowych kwestii jak: alimenty, kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, podział majątku, liczba rozpraw, rodzaj negocjacji przedrozwodowych, udział w mediacjach itd. Łączne koszty rozwodu bez orzekania o winie wynoszą kilka tysięcy złotych.

Mam nadzieję, że te informacje są pomocne i przyczynią się do lepszego zrozumienia tematu rozwodu bez orzekania o winie. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby uzyskać profesjonalną poradę dostosowaną do Twojej konkretnej sytuacji.