2024-07-15

Sprawna instalacja klimatyzacji zapewnia komfort grzewczy. Jak o nią dbać?

instalacja klimatyzacji

Posiadając w domu klimatyzację powinniśmy regularnie korzystać z pomocy wyspecjalizowanego serwisu, który kompleksowo zajmie się diagnostyką, naprawą, ewentualną wymianą poszczególnych elementów. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie przeglądu kilka razy w roku, w szczególności przed startem sezonu grzewczego oraz letniego.


Instalacja klimatyzacji to jedna z najważniejszych, które funkcjonują w obiekcie budowlanym. Bardzo często zdarza się, że jest to jedyne źródło ogrzewania w bardzo dobrze izolowanym domu. Klimatyzacja również jest coraz bardziej powszechnie wykorzystywana w mieszkaniach (również z tynku wtórnego), jak i lokalach handlowo-usługowych. Zachodzi więc konieczność, aby dokonywać regularnego serwisu. Serwis klimatyzacji pozwoli jak najszybciej ocenić stan instalacji i dokonać ewentualnych napraw.

Właściwe dbanie o klimatyzację – zalety?

Klimatyzacja, podobnie jak instalacja ogrzewania, wentylacji, elektryczna musi być regularnie, a także przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi serwisowana. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z usterkami i awariami, trwałym uszkodzeniem instalacji. Drugą kwestią jest rozprzestrzenianie przez nieczyszczoną klimatyzację zanieczyszczonego powietrza, np. z grzybem. To może mieć oczywiście bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Zobacz także: https://openzone.pl/najwazniejsze-zalety-klimatyzacji-biurowej/

Na czym polega serwis klimatyzacji?

Serwis klimatyzacji to przede wszystkim dokładne sprawdzenie wszystkich elementów instalacji. Można tu wymienić między innymi takie czynności, jak:

– czyszczenie filtrów,
– mycie i dezynfekcję parownika, skraplacza, kanałów dolotowych,
– czyszczenie jednostek zewnętrznych,
– sprawdzenie układu chłodniczego, szczelności, mocowań, izolacji termicznej,
– sprawdzenie instalacji elektrycznej.

Przegląd umożliwia wykrycie wszystkich nieprawidłowości instalacji na wczesnym etapie. To zapewni po pierwsze niższą cenę, normalne funkcjonowanie, bezpieczeństwo, mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Wybór odpowiedniej firmy

Wykonawca serwisu klimatyzacji przede wszystkim powinien znać się na swojej pracy oraz dysponować maksymalnie najlepszym sprzętem do przeprowadzania wszystkich niezbędnych prac serwisowych. Powinien również znać budowę i zasady funkcjonowania zarówno klimatyzatorów ściennych, jak również klimatyzatorów sufitowych. To przełoży się na pewno na skuteczność napraw.