2024-07-22

Techniki malowania za pomocą gwaszu

techniki malowania

W malarstwie oraz rysunki istnieje wiele technik, według których powstają nawet najbardziej znane dzieła. Do tych najbardziej tradycyjnych należy między innymi gwasz i tempera. Każda z tych technik pozwala na pełne krycie, malowanie laserunkowe lub łączenie z jeszcze innymi technikami. Najważniejszym elementem malowania, niezależnie jednak od techniki lub wykorzystywanych akcesoriów, jest wyobraźnia i duża kreatywność. Czasem warto jednak mieć pewien zamysł, wizję i bardziej szczegółowy plan na pracę, dzięki czemu efekty wizualne będą spójne i satysfakcjonujące. 

Krycie

Duże krycie podłoża to jedna z charakterystycznych cech i możliwości, jakie zapewnia gwasz. Używanie gwaszu porównuje się do korzystania z farb akwarelowych. Jednak w tym wypadku łączy się farbę wodną z wypełniaczem, którym może być biel cynkowa, biel ołowiowa lub kreda. Spoiwem, podobnie jak w przypadku farby akwarelowej, jest przede wszystkim guma arabska. Wykorzystywanie gwaszu nie zapewnia transparentności lub świetlistości, jak w przypadku akwareli. Gwasz po zastosowaniu i zastygnięciu ma mniejsze natężenie i wpływa na nieznaczne zmatowienie całego dzieła. Używanie gwaszu, ze względu na jego właściwości, nie pozbawia możliwości malowania na kartonach, płótnie, tekturze, a nawet i kości. Odpowiednio przygotowane podłoże, pozwoli na uzyskanie oczekiwanych rezultatów, nawet jeśli jest to wyłącznie zwykły papier.

Trwałość

Wilgoć, może mieć duży wpływ na gwasz. Promienie słoneczne również wpływają na powierzchnię pracy i jej ciemnienie. Powszechna nazwa gwaszu, czyli plakatówka, jest znana prawie każdemu. Są to farby stosowane często i w formie szybko wysychającej. Aby praca była trwała i dawała wizualnie najlepsze efekty, najlepiej jest łączy

gwasz z innymi farbami, jak na przykład akwarela. Tworząc niepowtarzalne przejścia tonalne i łączenia różnych odcieni, otrzymuje się niepowtarzalne i przyciągające wzrok kompozycje. Laserunki są wynikiem takich połączeń i dają najciekawsze rezultaty. Należy jednak pamiętać, że wykorzystując do malowania tak zwaną plakatówkę, te elementy powinny być namalowane sprawnie i według ścisłego planu, ponieważ farba szybko wysycha i może utrudniać nieco poprawki. Jeśli jednak nastąpią pewne błędy, przejrzystość pozwoli na naniesienie kolejnej warstwy tą samą lub inną farbą. Duże znaczenie mają wykorzystywane pędzle, a właściwy ich dobór pozwoli na uzyskanie najlepszych możliwych efektów wizualnych stosowania połączenia gwaszu i farby akwarelowej, bądź jakiejkolwiek innej.