2024-04-17

Upadłość konsumencka — co warto o niej wiedzieć?

konsumencka upadlosc

Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W Polsce procedura ta jest uregulowana ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o upadłości i naprawie finansowej, a jej celem jest zlikwidowanie długu i umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcia od nowa. W tym artykule omówimy, co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej, to, jak przebiega ten proces w Warszawie oraz jak wpływa na umowę deweloperską.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w Warszawie nie różni się od procedury w innych miastach w Polsce. Osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką, powinna złożyć wniosek do sądu, w którym to wnioskuje o ogłoszenie jej upadłości. W Warszawie sądy właściwe do rozpatrywania wniosków o upadłość konsumencką to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Ursynów, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów, Sąd Rejonowy dla Warszawy Wola oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe.

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać informacje dotyczące sytuacji finansowej osoby składającej wniosek oraz wysokości jej długu. Sąd przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego ustali, czy warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej są spełnione. Jeśli tak, ogłasza upadłość i wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika i podejmował decyzje dotyczące jego rozporządzania.

Umowa deweloperska w Warszawie a upadłość konsumencka

Jeśli dłużnik ogłosi upadłość konsumencką w trakcie, gdy jest realizowana umowa deweloperska w Warszawie, może to wpłynąć na dalszy przebieg umowy. W przypadku gdy dłużnik nie ureguluje należności z tytułu umowy, deweloper może złożyć wniosek o wykreślenie umowy deweloperskiej z księgi wieczystej. Jednakże, jeśli dłużnik wykaże, że złożył wniosek o upadłość konsumencką, deweloper musi wstrzymać się z dalszymi krokami i poczekać na decyzję sądu dotyczącą postępowania upadłościowego. W przypadku gdy dłużnikowi zostanie zatwierdzony plan spłaty, deweloper będzie musiał uzbroić się w cierpliwość i poczekać na zaspokojenie swoich roszczeń wraz z innymi wierzycielami.