2024-04-22

W jakich godzinach można kontaktować się z urzędem gminy w Czernicy?

otwarcie urzedu gminy

Urzędy Gminy mają codziennie ręce pełne roboty. Można tu załatwić wiele urzędowych, obowiązkowych spraw, dotyczących m.in. lokali, gospodarki odpadami komunalnymi. Każdy Urząd Gminy jest czynny w określonych godzinach – mieszkańcy powinni znać je, aby np. nie spóźnić się z terminem przedłożenia wniosku. W jakich godzinach pracuje Urząd Gminy w Czernicy?

Jakie są godziny pracy Urzędu Gminy Czernica?

Urząd Gminy w Czernicy pracuje od poniedziałku do piątku. Godziny są stałe. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki Urząd jest czynny od 7:30 do 15:15, natomiast w środy od 8 do 17.

Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Gminy?

W Urzędzie Gminy można załatwić sprawy związane z polityką mieszkaniową i geodezją, komunikacyjne i obywatelskie, architektoniczno-budowlane, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska. 

To tutaj urzędnicy przyznają świadczenia dotyczące funduszu alimentacyjnego, zasiłki i dodatki (np. mieszkaniowy lub energetyczny), świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi. W Urzędzie Gminy odbywa się rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego, zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (przygotowanej dla danego lokalu). Urzędnicy rozpatrują sprawy repatriantów. To tylko kilka przykładów zadań urzędu, które ww. czynności realizuje przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych jak np. GOPS.

Jeśli założyliśmy działalność gospodarczą, będziemy musieli obowiązkowo skierować kroki do Urzędu Gminy – chociażby w sprawie złożeniu wniosku o wpis CEIDG oraz ewidencję firmy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własny sklep spożywczy lub monopolowy, powinni zwrócić się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Założyciele stoisk mobilnych z gastronomią (np. budki z lodami, rowerowe kawiarnie) muszą zawrzeć umowę dotyczącą handlu obwoźnego.