2024-05-27

Co to jest faktoring odwrotny?

faktoring odwrotny

Faktoring to usługa ciesząca się w Polsce coraz większą popularnością. Polega ona na wykupieniu przez firmę świadczącą taką usługę (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), które zostały przez niego wystawione jego kontrahentom. W ten sposób faktury z odroczonym terminem płatności są odmrażane, gdyż faktor od ręki wypłaca faktorantowi należność z przekazanych mu faktur. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega faktoring odwrotny.

Czym tak właściwie jest faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to jeden z rodzajów faktoringu. Jest on nazywany również faktoringiem odwróconym, zobowiązaniowym, dłużnym lub zakupowym. Polega on na finansowaniu faktur zakupowych. W takim wypadku faktor opłaca zobowiązania faktoranta wobec jego dostawców. Faktor nabywa od przedsiębiorcy zobowiązania pieniężne w stosunku do jego dostawców. Nazwa tej usługi pochodzi zatem od jej przeznaczenia – jest ona bowiem skierowana do przedsiębiorstw dokonujących zakupów, a nie sprzedających towary bądź usługi.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny przydaje się najbardziej w takich branżach, w których dostawcy wymagają natychmiastowych płatności za dostarczany towar (np. w branży drzewnej, meblarskiej czy w produkcji opakowań lub tworzyw sztucznych). Warto więc z niego skorzystać, gdy przedsiębiorca musi kupić usługę albo produkt, ale nie ma na niego wolnych środków finansowych. Faktoring odwrotny umożliwia natychmiastową opłatę kupowanego towaru bądź usługi, dając przedsiębiorcy możliwość zapłacenia za nią w dogodnym dla niego terminie. Dostawcy otrzymują od faktora należne środki, kiedy faktorant przedstawi mu fakturę oraz potwierdzi, że spełnił wszystkie warunki zamówienia. Faktorant spłaca faktorowi kwotę wykupu faktury razem z odsetkami w określonym w umowie terminie. W ten sposób przedsiębiorca nie musi płacić od razu za zakupywane produkty lub usługi.


Warto rozważyć skorzystanie z takiej formy faktoringu w przypadku firm, które mogą otrzymać rabat na zakup potrzebnych im produktów lub usług, jeżeli zrealizują przedterminowe płatności. W takiej sytuacji płacenie odsetek faktorowi może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem od zakupu produktów w standardowych cenach. Jeżeli nie wiesz, jak znaleźć dla swojej firmy najlepszą ofertę faktoringową, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa, jakie oferuje swoim klientom np.
Kantower Finance & Development.

Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Z faktoringu odwrotnego mogą korzystać firmy, które mają stabilną sytuację finansową. Podstawowym wymogiem jest prowadzenie działalności przez minimum dwa lata oraz nieposiadanie żadnych zaległości wobec podmiotów publiczno-prawnych. Ważne jest także, aby faktorant nie posiadał zaległości wobec swoich dostawców.