2024-04-17

Czy panujący stan epidemii powinien zachęcać cukrzyków do gromadzenia zapasu leków?

diabetolog

Oczywiście, że nie. Rozsądnie jest mieć zapas, by nie mieć konieczności częstego odwiedzania lekarza czy też apteki. Jednak robienie nadmiernych zapasów nie jest wskazane. Wynika to chociażby z tego, iż lekarze zazwyczaj i tak przepisują takie ilości leków, by wystarczyły one na czas pomiędzy wizytami, zatem na okres 3-4 miesięcy. I taka perspektywa powinna być wystraczająca, choć obecny stan epidemii pozwala, by ten przepisany zapas był nawet na 6 miesięcy.

Zatem robienie nadmiernych zapasów leków jest niewskazane z kilku powodów:

  • niepotrzebne wizyty w aptekach
  • ryzyko przeterminowania leków
  • niepotrzebne zapasy w sytuacji zmiany terapii

Co powinno budzić obawy cukrzyków w dobie panującej epidemii?

Generalnie każda poważna zmiana sytuacji klinicznej powinna być podstawą do skonsultowania tego z prowadzącym lekarzem. Zatem mowa tutaj o problemach z wyrównaniem ciśnienia, pojawieniu się arytmii w pracy serca czy też gorszej tolerancji wysiłku.

Podstawą do szukania lekarskiej konsultacji będzie też zapewne zdecydowanie słabsze samopoczucie, nieoczekiwane zasypianie, wzmożone pragnienie czy też nadmierne oddawanie moczu.

Oczywiście wskazaniem do poszukania pomocy lekarskiej winno być też przechodzenie choroby wirusowej. Wówczas zalecanym jest dokładne zaobserwowanie objawów, by w miarę możliwości wyłapać to, które jest związane z koronawirusem. W przypadku choroby COVID-19 niemal zawsze występuje wysoka gorączka, w 3/4  przypadków kaszel, w 1/3 przypadków duszności i także w 1/3 przypadków biegunka.

W sytuacji stwierdzenia u siebie powyższych objawów należy zgłosić się do odpowiedniego sanepidu i postępować według przekazywanych wytycznych. Co istotne, nie należy popadać w panikę, gdyż to powoduje obniżenie odporności, która jest przecież niezbędna do walki z zakażeniem. Ponadto, większość osób łagodnie przechodzi zakażenie COVID-19.

W dobie panującej epidemii zdecydowanie spopularyzowały się teleporady, czy jednak osoby starsze nie mają z tym problemu?

Generalnie rzeczywiście świadczenie porad lekarskich zdalnie zdecydowanie się rozpowszechniło. Jednakże osoby starsze mają przede wszystkim kłopot z dotarciem do informacji o teleporadach. Są one bowiem nader często przekazywane za pośrednictwem Internetu, który nie jest dla nich pierwszym wyborem, jeśli chodzi o informacje.

Stąd też bardzo istotnym jest, by informacje o takiej formie świadczenia usług dystrybuować też w formie pisemnej. Ponadto, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków uruchomiło specjalną infolinię, gdzie również świadczone są teleporady przez diabetologa. Wystarczy się telefonicznie tam zarejestrować, by otrzymać teleporadę, jak i też e-receptę na kontynuowanie leczenia.

Taka forma świadczenia usług w postaci zdalnej jest też niezwykle cenna z punktu widzenia psychicznego. Osoby starsze słyszą bowiem zewsząd, iż ze względu na wiek i cukrzycę są obecnie w szczególnie zagrożonej sytuacji. Stąd też rozmowa przez telefon i wyjaśnienie im wielu kwestii i wątpliwości jest działaniem terapeutycznym.

Należy bowiem pamiętać, iż w dobie epidemii osoby te utraciły możliwość bliskiego kontaktu z bliskimi, sąsiadami, czy też innymi osobami starszymi, z którymi widywały się na spacerze czy chociażby w sklepie. Taka sytuacja wywołuje u nich dodatkowy stres i niepewność.

Podsumowując, osoby chore na cukrzycę, szczególnie w starszym wieku, są na pewno bardziej narażone na zarażenie, będąc w potencjalnie wyższej grupie ryzyka. Tym niemniej brak jest jednoznacznych przesłanek, iż sama cukrzyca jest tego powodem, gdyż raczej większe znaczenie odgrywa tutaj wiek i ogólny stan organizmu, osłabionego walką z dolegliwościami. W tej sytuacji niezwykle istotnym jest zachowanie rozsądku. Zatem nie należy ignorować zaleceń, ale też nie panikować i nie zamartwiać się w nieskończoność. Z kolei informacje należy koniecznie pozyskiwać z wiarygodnych źródeł, unikając tych niesprawdzonych i nierzetelnych. To jest też jednocześnie dobry moment, by mocniej zadbać o siebie, znacznie więcej uwagi poświęcając aktywnemu stylowi życia i zdrowemu odżywianiu.