2024-04-23

Czy usługi 3D mogą stać się biznesem przyszłości?

Drukarka 3D

Coraz więcej firm w Polsce i na świecie świadczy kompleksowe usługi z zakresu technologii 3D zarówno dla przemysłu, jak i nauki, medycyny, motoryzacji i wielu innych dziedzin. Są to działania związane z projektowaniem 3D, drukowaniem 3D, skanowaniem 3D. Dzięki współpracy z taką firmą usługową klient może uzyskać nie tylko całościowe oferty od pomysłu do realizacji, ale także możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i doświadczenia inżynierów.

Opłacalność usług 3D

Z każdym rokiem drukowanie 3D wpływa w coraz większym stopniu na produkcję, co ma niemałe konsekwencje dla konstrukcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Zapewne trend ten utrzyma w dalszym ciągu zmieniając sytuację producentów i menedżerów łańcucha dostaw. Z pewnością liczba firm korzystających dziś z druku 3D nie zmaleje, a raczej wzrośnie. Już dziś wiele firm czerpie korzyści z inwestycji w technologię druku 3D, a tempo wzrostu nadal jest imponujące.

Wraz ze wzrostem jakości produktów drukowanych w 3D i wzrostem liczby możliwych zastosowań, produkcja masowa stanie się coraz bardziej powszechna. Dziś technologię addytywną stosuje się głównie do produkcji jednorazowych i szybkich prototypów zwłaszcza w sektorach motoryzacyjnym, medycznym, lotniczym i konsumenckim. Coraz częściej jednak można zaobserwować tendencję używania druku 3D w przypadku prawdziwych produktów, a nie tylko prototypów. Rodzi to nadzieję, że wraz z rozwojem rynku konsumenckiego wzrośnie również opłacalność usług 3D.

Zaangażowanie klienta szansą na rozwój usług 3D

Personalizacja i „prosumeryzm” polegające na tym, że konsumenci aktywnie angażują się w projektowanie produktu, który bardzo konkretnie odpowiada ich indywidualnym wymaganiom są głównymi motorami napędowymi rynku druku 3D i mogą stać się koniecznością dla firm w niektórych sektorach. Jest to szczególnie ważne w produktach takich jak na przykład obuwie, odzież, biżuteria i inne.

Przyszłość firm świadczących usługi 3D

Druk 3D ma tę zaletę, że w znaczny sposób upraszcza łańcuch dostaw, skracając dystans między partnerami w tym łańcuchu. Kolejnym ważnym faktem jest pojawienie biur druku 3D, oraz całych sieci firm świadczących usługi 3D. Tworzy się swoista konkurencja firm, w których potencjalny klient może wybrać żądane usługi oraz skorzystać z fachowego doradztwa.

Zauważyć można pojawienie się druku 3D jako usługi, z dużymi graczami, takimi jak Siemens, Materialize, HP, GE i Deloitte, które współpracują w celu zapewnienia kompleksowego procesu drukowania 3D, w tym usług doradczych.

Może to obejmować na przykład uzyskanie pomocy w zaprojektowaniu części drukowanej w 3D, wyborze materiałów lub wykonaniu projektu przy użyciu określonej technologii druku 3D, takiej jak SLS lub FDM. Działając w ten sposób poszczególne firmy nie muszą inwestować w sprzęt, taki jak maszyny produkcyjne i oprogramowanie do projektowania.

Jest to znacznie ułatwione dzięki zwiększonemu wykorzystaniu przetwarzania w chmurze, gdzie projekty są udostępniane partnerom w łańcuchu dostaw w wirtualnej lokalizacji.

Ciągły rozwój technologii druku 3D i otaczającej infrastruktury oznacza, że ​​przyszłe modele biznesowe będą wyglądać inaczej niż te, które znamy obecnie.

Poszerzanie wachlarza możliwych zastosowań druku 3D

Jak dotychczas wachlarz możliwych zastosowań druku 3D sukcesywnie jest poszerzany, ale możemy być całkiem pewni, że na kierunek rozwoju druku 3D w przyszłości będą miały zwłaszcza trzy aspekty: popyt rynkowy, rozwój możliwości technologicznych (zarówno materiałowych, jak i procesowych) oraz wymogi prawne i bezpieczeństwa. Sprawdź: https://ubot3d.pl/linia-biznes/

Zastosowania, które są dziś określane jako eksperymentalne, prawdopodobnie z czasem staną się bardziej powszechne, na przykład spersonalizowane tabletki farmaceutyczne, dedykowana żywność (szczególnie przydatna dla osób na specjalistycznej diecie), implanty biomedyczne i narządy ludzkie oraz przeszczepy kości i skóry.

Rozwój technologii przyrostowej, a zmiany w produkcji

Druk 3D istnieje w zmieniającej się stale formie od ponad 30 lat i można go prześledzić wstecz do szybkiego prototypowania w instytucjach takich jak University of Nottingham.

Obecnie ewoluuje poza szybkie prototypowanie, obejmując szybkie naprawy, części zamienne na żądanie i szybką produkcję na miejscu w razie potrzeby np.: na polu walki, czy w strefach katastrof, a nawet w kosmosie. Ponieważ produkty są wytwarzane tylko wtedy, gdy są potrzebne, istnieje szereg wyraźnych korzyści biznesowych. Korzyści te wyrażają się w natychmiastowym pozytywnym wpływie na środowisko (poprzez wytwarzanie mniejszej liczby odpadów oraz w postaci niewykorzystanych zapasów), szybszą reakcję i krótsze czasy realizacji (szczególnie w przypadku produktów unikatowych), mniej materiału zużytego do produkcji i lżejsze produkty dzięki postępowi w technologii projektowania, a także mniej części. Korzyści takie jak te sprawiają, że coraz więcej firm ocenia przyjęcie druku 3D jako koniecznego elementu swojej strategii biznesowej i operacyjnej.