2024-06-26

Czym charakteryzują się oringi FFKM? Budowa i zastosowanie

uszczelki gumowe

Oringi zaliczane są do jednych z najczęściej używanych uszczelek. Pozwalają one na uzyskanie szczelnego i trwałego połączenia w wielu instalacjach przesyłających różne media. Nadają się również do wymagających zastosowań, gdy są dodatkowo wzmocnione jako oringi FFKM. Co warto o nich wiedzieć?

Oringi FFKM – co to za uszczelki?

Uszczelki jak oringi mają pierścieniową budowę. Te określane jako oringi FFKM wyróżniają się zastosowaniem materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne.

Takie uszczelki mogą być stosowane w miejscach, gdzie standardowe oringi nie są wystarczające, na przykład w środowiskach agresywnych chemicznie, gdy wystawione są na działanie wibracji. Również ich ważną zaletą jest niski współczynnik odkształcania się, dlatego też mogą być one również bardzo trwałe, gdy poddawane są ściskaniu.

Te zalety spowodowały, że oringi FFKM są dzisiaj bardzo popularne i chętnie kupowane w wielu branżach, gdzie niezawodność uszczelnień ma szczególne znaczenie.

Cechy oringów FFKM

Wśród najważniejszych cech, jakimi wyróżniają się oringi FFKM, zaliczane są przede wszystkim:

  • bardzo dobra odporność chemiczna na różne czynniki zewnętrzne, między innymi na kwasy czy smary, oleje

  • bardzo dobra odporność na czynniki mechaniczne, między innymi na rozerwania, starcie

  • bardzo dobra odporność na wysokie temperatury – nawet do 300 stopni Celsjusza

  • możliwość wykorzystania zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych

  • bardzo niski współczynnik odkształcania

  • możliwość używania w próżni

Producenci oferujący oringi FFKM mogą również wykonać je w różnych rozmiarach, także na zamówienie. To powoduje, że można dostosować je specjalnie do konkretnego miejsca ich montażu, by zapewniły one jak najwyższą szczelność.

W jakich branżach najczęściej używane są oringi FFKM?

Właściwości, jakie posiadają oringi FFKM, powodują, że są one używane w miejscach, gdzie konieczne jest uzyskanie maksymalnej odporności uszczelnień na różne czynniki zewnętrzne, jakie wskazano powyżej.

Wobec tego uszczelnienia tego typu najczęściej używane są w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, między innymi umieszczane są one w pompach, zaworach. również używane są one w przemyśle transportowym, szczególnie lotniczym, a nawet w kosmonautyce.

Znalazły one równie zastosowanie w przemyśle półprzewodników, ponieważ stosowanie tego typu uszczelnień pozwala na zredukowanie emisji gazów.

Więcej informacji dotyczących właściwości oraz dostępnych wariantów oringów tego typu można uzyskać na stronach ich producentów.