2024-05-24

IoT – Jak Internet Rzeczy pomaga w przemyśle

Pomoc Internet Rzeczy w przemyśle

Internet Rzeczy z ang. Internet of things (IoT) jest pojęciem, pod którym kryje się jedna z najnowszych koncepcji informatycznych. Polega ona na łączeniu materialnych przedmiotów ze sobą, wraz z zasobami internetowymi, przy pomocy rozbudowanej sieci komputerowej (w tym przypadku za pomocą internetu). Co jest istotne, to fakt, że Internet Rzeczy to nie tylko urządzenia, przy pomocy których można się komunikować. Internet Rzeczy to każdy przedmiot, który może się podłączyć do ogólnoświatowej sieci, czyli na przykład telefony, tablety, czy komputery. Podstawowym, ale nie jedynym zadaniem, które jest stawiane przed Internetem Rzeczy, jest stworzenie tak zwanej inteligentnej przestrzeni, w której zakres wchodzi wszystko, co związane jest z życiem codziennym. Do inteligentnej przestrzeni zaliczyć można między innymi:

 • miasta
 • domy oraz budynki
 • sieci zdrowia
 • systemy energetyczne
 • systemy pomiarowe
 • monitorowanie środowiska
 • monitorowanie zagrożeń
 • inteligentne przedsiębiorstwa

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) jest, to zbiorcze pojęcie, które oznacza integrację maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększyć wydajność wytwarzania, oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Warto zaznaczyć, że Przemysł 4.0 to nie tylko technologie, to też nowy sposób pracy, oraz rola ludzi w przemyśle. Industry 4.0 nazywany jest wiekiem zanikania bariery pomiędzy ludźmi a maszynami, jego cechami charakterystycznymi są:

 • internet ludzi (sieci społecznościowe oraz biznesowe)
 • internet rzeczy (inteligentna mobilność)
 • internet usług (inteligentne sieci oraz logistyka)
 • internet danych (inteligentne budynki czy mieszkania)

Automatyzacja przemysłu dzięki IoT

Internet Rzeczy, już zmienia przyszłość automatyki przemysłowej, jak i przemysłu produkcyjnego. Obecnie Internet Rzeczy (IoT), uważany jest za jedną z najważniejszych technologii w obecnej, czwartej już rewolucji przemysłowej. Transformacja cyfrowa nie jest już możliwością, którą może wprowadzić firma, transformacja cyfrowa jest wręcz nieuniknioną koniecznością dla większości organizacji, którym zależy na zwiększeniu wydajności produkcji, i lepszym zarządzaniu swoimi procesami, oraz zasobami. Ponieważ firmy dążą do tego, aby zdobywać coraz większe udziały w rynku, to producenci, oraz inżynierowie stoją przed dość ambitnym wyzwaniem tworzenia coraz to bardziej innowacyjnych maszyn, oraz systemów. Przemysł Internetu Rzeczy ułatwia im dostarczanie szybkich, efektownych a przede wszystkim opłacalnych w zakupie systemów, których zadaniem jest obsługa elastycznych procesów produkcyjnych. Kolejnym dość istotnym wyzwaniem jest płynna integracja tych zaawansowanych systemów z aplikacjami. Internet Rzeczy ma bardzo duży wpływ na automatyzację, coraz większa ilość firm wchodzi w kolejny etap wdrażania technologii IoT. Skupia się ono głównie na integracji oraz konwergencji w przemysłowych strukturach pionowych. Postęp, jaki można zaobserwować w urządzeniach podłączonych do sieci IoT, platformach, oprogramowaniach, systemach, aplikacjach oraz usieciowanych ma tutaj ogromne znaczenie. Dlatego producenci przykładają tak dużą rolę do wybrania, posiadania lub opracowania instrumentów, oraz sprzętu, który będzie charakteryzował się elastycznością w przeznaczeniu, przenoszeniu, ponownym użyciu, oraz wzajemnych połączeniach sieciowych. Coraz częściej opierają się oni na wykorzystywaniu podsystemów oraz komponentów modułowych, które mogą pomóc im w zwiększeniu efektywności działań a finalnie zmniejszeniu kosztów produkcji. Internet Rzeczy ma więc ogromny potencjał, kluczową rolę może odegrać zwłaszcza w zdalnym monitorowaniu maszyn, oraz instalacji w przemyśle i infrastrukturze. Wykorzystanie robotów przemysłowych w firmie niesie za sobą bardzo dużo zalet, zarówno w kontekście firmy, jak i pracownika. Korzyści, jakie płyną z automatyzacji jest wiele, można wymienić między innymi:

 • zastąpienie człowieka maszyną – możliwość zastąpienia człowieka wszędzie tam, gdzie narażone może być jego zdrowie, a niejednokrotnie jego życie, jest ogromną zaletą. Firma może liczyć na bardzo wysoką jakość wytwarzanych elementów, a pracownik na bezpieczeństwo podczas pracy
 • wzrost produkcji oraz produktywności – jest to niewątpliwie bardzo duża zaleta, wynika ona z możliwości zwiększenia mocy wytwórczych
 • brak przestojów oraz przyśpieszenie procesów – to kolejny czynnik, który bezpośrednio wpływa na wzrost produkcji
 • lepsze wykorzystanie aktywów – które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa, co finalnie przekłada się na lepszą produktywność
 • zmniejszenie kosztów produkcji – dzięki automatyzacji spada jednostkowy koszt wytwarzanych elementów, ze względu na mniejsze zużycie surowców, oraz przyspieszenie procesów
 • wzrost sprzedaży produktów, oraz poprawa konkurencyjności – jak wiadomo cena, oraz jakość są jednym z głównych czynników podczas zakupów
 • kontrola nad cyklem życia produktu – a co za tym idzie lepsze dopasowanie się do potrzeb, oraz wymagań klientów

Transition Technologies PSC – lider rozwiązań IoT

Transition Technologies PSC jest liderem rozwiązań IoT, możemy tutaj wymienić między innymi:

 • ThingWorx – jest platformą, która posiada elastyczność, oraz funkcjonalność, która jest niezbędna, aby móc uzyskać szybki zwrot inwestycji, oferuje przy tym bezpieczeństwo, i skalowalność, bez których nie byłoby możliwe rozszerzane rozwiązań, które oferuje Internet Rzeczy. ThingWorx posiada dedykowane dla produkcji aplikacje i usługi, które za zadanie mają przyspieszyć procesy pilotażowe, wdrożenia, oraz mają pomagać osiągnąć wartość biznesową na dużą skalę. Znajdziesz tutaj aplikacje:
  • serwisowe – za ich pomocą możesz monitorować wydajność produktu, a także zapobiegać przestojom, możesz również zdalnie włączyć rozwiązywanie problemu i usługę, dzięki czemu zapewnisz technikom terenowym nowe narzędzia cyfrowe
  • produkcyjne – za ich pomocą wyposażysz pracowników w aplikacje, które oparte są na rolach, to dzięki nim ułatwisz swojej załodze zrozumienie, reagowanie i przewidywanie warunków przemysłowych dzięki zwinności w czasie rzeczywistym
 • Rockwell Automation – jest amerykańskim producentem automatyki przemysłowej i rozwiązań informatycznych, przy ich pomocy zaprojektujesz elastyczne maszyny produkcyjne, oraz montażowe, zachowując właściwą równowagę pomiędzy osiągami, bezpieczeństwem a kosztem maszyn. Stosując rozwiązania oferowane przez Rockwell Automation zyskujesz:
  • elastyczność i szybkość – niezależnie od typu maszyn, jakie wykorzystuje przedsiębiorstwo, krytyczna jest w nich elastyczność, oraz szybkość, wyzwaniem staje się zachowanie równowagi między osiągami, bezpieczeństwem a kosztem maszyn
  • automatykę w wielu dziedzinach – dzięki rozwiązaniom, które oferuje Rockwell Automation, można zastąpić wiele rozproszonych systemów sterowania, w jedną wspólną architekturę
  • rozwiązania produkcyjne – konstruktorzy maszyn, pomagają użytkownikom końcowym zaspokajać stale zmieniające się potrzeby konsumentów
  • bezpieczeństwo i wydajność – innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, poprawiają zarówno operacyjność funkcjonalną maszyn oraz sprzętu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, efektywność, oraz produktywność

Zobacz także: https://www.otopr.pl/ar-w-sluzbie-internetu-rzeczy/

Jak widać, Internet Rzeczy jest bardzo pomocny w rozbudowie, oraz unowocześnianiu przedsiębiorstwa, daje on niezwykle dużo korzyści. Oczywiście najpierw trzeba ponieść pewne koszty związane z wprowadzaniem nowych technologii, jednak korzyści, które z tego płyną, zdecydowanie je przewyższają. Warto pamiętać również, że jeżeli będziemy odpowiednio uaktualniać system, to będzie on służyć naszej firmie przez wiele lat, zwracając się z nawiązką.