2024-05-27

Jak wygląda życie seniora w Niemczech?

opiekun seniora

Styl życia to wypadkowa wielu różnych czynników, w tym również miejsca zamieszkania. Dotyczy to każdej grupy wiekowej, w tym również seniorów. Warto o tym pamiętać podejmując się pracy w opiece nad osobami starszymi za granicą – podopieczni zamieszkujący Niemcy mogą znacznie się różnić od swoich rówieśników w Polsce. Dowiedz się jak wygląda życie niemieckich seniorów i jak przygotować się na pracę z nimi.

Starzejące się społeczeństwo

Niemcy to jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Innymi słowy – każdego roku więcej obywateli umiera, niż się rodzin. Taka sytuacja demograficzna połączona z faktem, że większość osób młodych jest nastawiona na rozwój zawodowy sprawiają, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na usługi osób, które mogą zapewnić seniorom całodobową, profesjonalną opiekę. W praktyce coraz więcej seniorów przez przynajmniej pewien czas polega na pomocy opiekunki.

Wiele zleceń w tej branży można znaleźć w ofercie agencji Prestige24h.

Aktywność intelektualna i fizyczna

Wyższa świadomość na temat zdrowego stylu życia sprawia, że wśród niemieckich seniorów nie brakuje osób pielęgnujących swoją kondycję fizyczną, a także różnego rodzaju hobby. Poziom aktywności jest oczywiście uzależniony od stopnia zamożności, a także stanu zdrowia, niemniej wciąż odsetek osób starszych, które uprawiają nawet proste sporty (np. nordic walking czy rekreacyjną jazdę na rowerze) lub poświęcają czas na czytanie książek i rozwijanie umiejętności, jest wyższy, niż wśród seniorów w Polsce.

 Filozofia życiowa niemieckich seniorów

Niemcy to naród kierujący się nieco innymi wartościami, niż Polacy. Bardzo cenione są między innymi dobra organizacja pracy, punktualność i pracowitość. Z drugiej strony niezbyt dobrze postrzegana jest spontaniczność czy nadmierna poufałość (szczególnie na początku znajomości). To bardzo ważna informacja dla opiekunek seniorów planujących wyjechać do Niemiec – muszą one przygotować się na inne podejście ze strony podopiecznego. Dostosowanie się do odmiennych zasad pożycia społecznego to pierwszy krok do prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego.