2024-07-22

Jakie funkcje pełnią rozdzielacze hydrauliczne?   

rozdzielacze hydrauliczne

Rozdzielacze hydrauliczne to urządzenia sterujące wykorzystywane w układach hydraulicznych. Rozdzielacze mogą być sterowane ręcznie – za pomocą dźwigni, joysticków lub linek albo elektrycznie, elektrohydraulicznie i pneumatycznie. Cztery ostatnie formy umożliwiają sterowanie rozdzielaczami na odległość. Czym jednak zajmują się te urządzenia? W tym artykule dowiesz się, jakie funkcje pełnią rozdzielacze hydrauliczne i gdzie znajdują zastosowanie!

Rola rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne sterują włączaniem, wyłączaniem oraz kierunkiem ruchu siłownika lub silnika hydraulicznego. Rozdzielacze sterują kierunkiem przepływu cieczy roboczej w układzie, który przekazuje energię mechaniczną z miejsca jej wytwarzania do elementu układu napędzanego za pomocą cieczy.

Przesterowanie położenia wewnętrznego tłoczka może być realizowane za pomocą cewek elektromagnetycznych, dźwigni, ciśnieniowo-hydraulicznie lub pneumatycznie – zauważa ekspert z firmy Bulmach specjalizującej się w rozwiązaniach hydrauliki siłowej, dla której rozdzielacze produkowane są w Europie, w zakładach bułgarskiej firmy Badestnost.

Rozdzielacze pełnią także funkcję zabezpieczającą (chroniącą) inne elementy układu hydraulicznego przed przeciążeniami i uszkodzeniami. Mowa tutaj na przykład o pompach hydraulicznych. Za pomocą rozdzielacza hydraulicznego możemy np. odciążyć pompę, w sytuacji gdy potrzebna jest przerwa technologiczna w działaniu układu.

Przykładem zastosowania rozdzielacza hydraulicznego mogą być maszyny rolnicze i przemysłowe. W urządzeniach tych rozdzielacz przekierowuje ciecz roboczą (np. olej hydrauliczny) do określonego miejsca w układzie (siłownik lub silnik hydrauliczny) i wyprowadza ciecz do innego elementu układu hydraulicznego (np. zbiornika).

Jakie rozdzielacze hydrauliczne można wyróżnić?

Rozdzielacze hydrauliczne ze względu na rozwiązania konstrukcyjne można podzielić na:

  • suwakowe, w których częścią roboczą jest suwak, który może być kierowany elektrycznie lub mechanicznie w wewnętrznym ogniwie cylindra,
  • gniazdowe, które regulują przepływ za pomocą kulki, która pod naciskiem sprężyn otwiera lub zamyka trasę przepływu,
  • iskrobezpieczne, w których ruch tłoczka następuje w momencie podania napięcia na cewkę, a powrót tłoczka realizowany jest poprzez sprężynę. Największe zastosowanie znajdują w górnictwie podziemnym i strefach zagrożonych wybuchem.

Rozdzielacze te są dostosowane do wysokich ciśnień roboczych, dlatego z powodzeniem sprawdzają się w wymagających działalnościach gospodarczych.