2024-07-16

Jakie zastosowania mają wzbudniki drgań i udarów?

wzbudniki drgan i udarow

Bez odpowiednio dobranych wzbudników drgań i udarów przeprowadzenie precyzyjnych badań drganiowych nie byłoby możliwe. Badania takie są w dzisiejszym świecie nieodłączną częścią wielu gałęzi przemysłu, w których wykorzystuje się maszyny oraz urządzenia będące złożonymi układami dynamicznymi. Dzięki nim można bowiem ograniczyć koszty ich wytwarzania oraz eksploatacji, unikając niespodziewanych awarii spowodowanych uszkodzeniami eksploatacyjnymi bądź procesami starzeniowymi. Badania drganiowe są nieocenioną pomocą w ocenie ich zmieniającego się stanu.

Czym zajmuje się analiza modalna i do czego wykorzystywane są w niej wzbudniki drgań oraz udarów?

Wiedza o naturze fizycznych zjawisk wibracyjnych pozwala wciąż udoskonalać zarówno proces projektowania, jak i konstruowania maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Analiza modalna jest dziedziną nauki, której celem jest badanie zjawisk wibracyjnych. Aby móc zrealizować odpowiednie pomiary, należy w warunkach laboratoryjnych przeprowadzić eksperyment. Polega on na pobudzeniu badanego obiektu do drgań, a następnie wykonania precyzyjnych pomiarów wymuszenia oraz odpowiedzi w wielu punkach pomiarowych, które są na nim rozmieszczone, korzystając z systemu pomiarowego SIMCENTER SCADAS Pobudzenia obiektu albo jego wybranego elementu do drgań można dokonać, stosując wzbudniki. Drgania są następnie rejestrowane przez czujniki zamocowane na badanym obiekcie.

Jakie informacje uzyskuje się podczas pomiarów drgań?

Podczas pomiarów drgań mierzy się określone wielkości fizyczne, które są dla nich charakterystyczne, a więc: przemieszczenie, prędkość oraz przyspieszenie. Pomiary drgań są potrzebne, aby móc:

 • wyznaczyć przebieg drgań,
  • określić parametry drgań w czasie,
  • sprawdzić, jaki rodzaj drgań występuje w badanym obiekcie i jaka jest ich wielkość,
  • wykryć źródła drgań,
  • poznać przyczynę ich powstawania,
  • zlokalizować miejsca, w których występują,
  • ustalić cechy charakterystyczne badanego układu mechanicznego (np. określić zmienność obciążeń w czasie podczas drgań oraz ich zależność od takich parametrów obiektu jak: jego kształt, rozmiar czy materiały, z jakich został wyprodukowany),
  • izolować i redukować szkodliwe zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i bezawaryjnej pracy maszyn drgania.

Czym są wzbudniki drgań i udarów?

Wzbudniki drgań i udarów, których sprzedażą zajmuje się m.in. firma EC Test Systems, to przyrządy przeznaczone do wymuszania drgań w czasie badań drganiowych. Najczęściej są to niewielkie, mobilne urządzenia, które są doskonale przystosowane do długoterminowych badań. Dostępnych jest kilka rodzajów takich wzbudników (np.: wzbudniki modalne czy elektromagnetyczne). Są one wzorcowym źródłem drgań, które wykorzystywane jest w roli kalibratora drgań mechanicznych.

Dzięki nim można zweryfikować właściwości metrologiczne układu pomiarowego jeszcze przed rozpoczęciem pomiarów i upewnić się, czy cały układ działa prawidłowo. Wzbudniki drgań umożliwiają zadziałanie na badany obiekt odpowiednią siłą, która spowoduje pojawienie się drgań. Ich zadanie polega nie tylko na samym wzbudzeniu wibracji, ale również dostarczeniu precyzyjnych informacji o parametrach użytej siły (jej amplitudzie oraz częstotliwości).