2024-04-20

Kiedy zaćma kwalifikuje się do operacji?

operacja zacmy

Zaćma stanowi jedną z najczęściej występujących chorób wzroku. Niestety, można ją wyleczyć tylko w jeden sposób – za pomocą specjalistycznej operacji. Trzeba też mieć świadomość, że nie w każdym przypadku możliwe jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. O tym, czy w określonej sytuacji zostanie wdrożone leczenie chirurgiczne, decyduje wykwalifikowany okulista. Sprawdź, kiedy najczęściej przeprowadza się operację zaćmy.

Czym jest zaćma?

Pod pojęciem zaćmy najczęściej rozumie się chorobę objawiającą się mętnieniem soczewki w oku. Osoby cierpiące na to schorzenie uskarżają się zazwyczaj na systematyczne pogarszanie się wraz z upływem czasu jakości widzenia. Mają one także problem z postrzeganiem i z rozróżnianiem barw, a także z dostrzeganiem przedmiotów znajdujących się w dalszej odległości. Zaćma często prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Dlatego też w miarę możności zaleca się jej operowanie przez specjalistów pracujących w takich placówkach, jak klinika Kalmedica.

Zaćma może mieć różne przyczyny. Jedną z nich jest wiek danej osoby. Schorzenie to często bowiem diagnozuje się u seniorów. Wówczas nosi ono miano zaćmy starczej. Czasem jednak za mętnienie soczewki odpowiadają przyjmowane regularnie leki, a także urazy mechaniczne w okolicach oczu. Zaćmę często diagnozuje się również u osób, które cierpią na rozmaite przewlekłe choroby ogólnoustrojowe.

Kiedy należy przeprowadzić operację?

Niegdyś okuliści byli przekonani, że operację zaćmy trzeba przeprowadzać tylko wtedy, gdy choroba znajduje się już w zaawansowanym stadium (tzw. zaćma dojrzała). Występujące wówczas wysokie ciśnienie śródgałkowe zwykle bowiem oznacza niebezpieczeństwo pojawienia się jaskry. Obecnie jednak wśród medyków panuje przekonanie, że zabiegu operacyjnego nie należy odkładać. Już we wstępnej fazie choroby można pomyśleć o jej skutecznym wyleczeniu, zwłaszcza jeśli pogorszenie wzroku w znaczący sposób utrudnia codzienne funkcjonowanie. Szczególnie uciążliwe są takie symptomy, jak podwójne widzenie, zamazywanie się kształtów i niemożność dostrzegania po zmroku obiektów zlokalizowanych wokół. Operacja zaćmy staje się konieczna wtedy, gdy ostrość widzenia u pacjenta spadła o około 40% w porównaniu do naturalnych wartości tego parametru.

Zaćmę usuwa się przy użyciu różnych metod operacyjnych. Jedną z najpopularniejszych jest faoemulsifykacja. Zaćmę i uszkodzoną soczewkę usuwa się za pomocą ultradźwięków. Później dochodzi do wszczepienia sztucznej soczewki, zapewniającej pacjentowi optymalne widzenie.