2024-07-22

Kierunek opiekun medyczny – dla kogo będzie najlepszy?

Opieki medycznej wymaga wiele osób. Profesjonalne wsparcie zapewniają wtedy doświadczeni opiekunowie medyczni, którzy mogą pomóc zarówno młodszym, jak i starszym pacjentom. Jak można zostać opiekunem medycznym?

Opiekun medyczny – kim jest?

Osoba określana jako opiekun medyczny posiada odpowiednie przygotowanie do pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym.

Opiekun medyczny zajmuje się wsparciem osób potrzebujących w ich podstawowych potrzebach życiowych, między innymi w spożywaniu posiłków, aktywności fizycznej, pielęgnacji, utrzymywaniu higieny.

Jako opiekun medyczny można pracować w wielu placówkach, między innymi jak szpitale, kliniki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja czy fundacje. Ponadto opiekun medyczny może oferować swoje usługi bezpośrednio w domu pacjenta, sprawując indywidualną opiekę nad potrzebującą jej osobą.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Do pracy jako opiekun medyczny konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Można uzyskać je przede wszystkim w szkołach policealnych, w tym także w szkołach medycznych, które oferują naukę w tym właśnie kierunku.

Zapisz się na kierunek opiekun medyczny Kraków Centrum Kształcenia Faber – oferta edukacyjna szkół policealnych dostępna jest online.

Nauka w kierunku opiekun medyczny obejmuje szeroką gamę tematów, które są niezbędne dla osób zajmujących się opieką nad innymi. W programie nauczania znajdują się między innymi tematy jak:

  • rozpoznawanie problemów opiekuńczych
  • pomaganie osobom w codziennych czynnościach
  • sposoby podtrzymywania aktywności społecznej i fizycznej
  • zasady tworzenia bezpiecznego otoczenia
  • zasady współpracy z innymi specjalistami
  • asystowanie innym specjalistom
  • korzystanie z przyborów i urządzeń używanych podczas opieki
  • profilaktyka prozdrowotna

Po zakończeniu edukacji można otrzymać odpowiednią kwalifikację określaną jako MED.14., która odnosi się do świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób chorych i niesamodzielnych.

Kiedy warto skorzystać z nauki w kierunku opieka medyczna?

Opieka medyczna to kierunek, który polecany jest przede wszystkim dla osób zamierzających związać swoją przyszłość z pomaganiem innym.

Wobec tego zawód opiekuna medycznego przeznaczony jest dla tych osób, które wykazują cechy charakteru jak empatia, dokładność, cierpliwość.

Warto też wskazać, że osoby, które ukończą kierunek opieka medyczna, mogą również podejmować zatrudnienie za granicą.

Kto może rozpocząć naukę w kierunku opieki medycznej?

Aby rozpocząć naukę w tym kierunku, należy posiadać minimum wykształcenie średnie. Do zapisu do szkoły policealnej należy dostarczyć wymagane dokumenty.