2024-07-16

Masz długi? Zobacz, na czym polega upadłość konsumencka!

upadlosc konsumencka

Wiele osób mających problemy z długami nie wie o istnieniu upadłości konsumenckiej. Dzięki niej można jednak łatwo pozbyć się swoich zobowiązań i rozpocząć życie na nowo. Wyjaśniamy, czym jest upadłość konsumencka, dla kogo jest przeznaczona i jak ją ogłosić.

Co to jest upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej polega na oddłużeniu, czyli daje ona możliwość pozbycia się długów. Długi mogą być wtedy spłacone częściowo, zgodnie z harmonogramem spłaty, ale również mogą być w określonych sytuacjach umorzone.

Dzięki procedurze tej można zatem pozbyć się długów, chociaż warto pamiętać, że związana jest ona z koniecznością sprzedaży majątku na poczet spłaty zobowiązań. Może zatem oznaczać to również konieczność sprzedaży domu czy mieszkania przy większym zadłużeniu.

Proces upadłości konsumenckiej toczy się przed sądem, dlatego trzeba w tym celu złożyć do niego odpowiedni wniosek.

Upadłość konsumencka – dla kogo jest przeznaczona?

Aby skorzystać z procedury upadłości tego typu, trzeba być konsumentem. Oznacza to, że należy być osobą fizyczną, która nie ma firmy – nie prowadzi działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka zakłada również, że konsument powinien być niewypłacalny. W tym przypadku oznacza to, że powinien mieć on trudności z regulowaniem swoich zobowiązań na co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Niewypłacalność może w tym kontekście dotyczyć problemów ze spłatą rachunków, kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Aby skorzystać z procedury, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Teraz jest to możliwe online, więc nie ma konieczności udawania się bezpośrednio do sądu.

We wniosku należy zawrzeć wszystkie wymagane informacje, do których zaliczane są między innymi:

  • informacje o stanie majątkowym, czyli posiadanych oszczędnościach, nieruchomościach i innych wartościowych przedmiotach,
  • informacje o osiąganych dochodach
  • informacje o długach, w tym ich wysokości, okresie spłaty, niespłaconych zobowiązaniach

Do wniosku można także dołączyć określone załączniki informujące o posiadanym zadłużeniu, stanie zdrowia, a także inne dokumenty, które mogą być pomocne podczas ustalania planu spłaty zadłużenia przez sąd.

Gdy potrzebna jest pomoc w ogłoszeniu bankructwa jako konsument, można również zgłosić się do kancelarii prawnej, której domeną jest upadłość konsumencka Katowice – https://doboszkancelaria.pl/uslugi/upadlosc to jedno z tych miast, gdzie taka pomoc także jest dostępna. Prawnik zajmie się wtedy kompleksowo całą sprawą w imieniu swojego klienta.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / [email protected]