2024-07-15

Odległość czerpni od wyrzutni – co trzeba wiedzieć o wentylacji w budynkach?

wentylacja

Wentylacja mechaniczna musi zapewnić efektywną wymianę powietrza z pomieszczeń zamkniętych. Znaczenie ma nie tylko moc, ale również odległość poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Czerpnia to początkowy fragment tego systemu, a wyrzutnia jest ostatnim etapem przez który transportowane jest powietrze na zewnątrz. Na co warto zwrócić uwagę i jakie znaczenie ma rozstaw pomiędzy tymi komponentami? Wyjaśniamy.

Zasady montażu czerpni do wentylacji w budynkach

W rozporządzeniach prawnych Ministra Infrastruktury znajdziemy szczegółowe informacje na temat warunków technicznych oraz usytuowania dla czerpni, zarówno dla systemów klimatyzacyjnych, jak i wentylacyjnych. Najważniejsza zasada dotyczy tego, aby była ona zabezpieczona przed wszelkimi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Mowa tutaj o opadach w postaci deszczu lub śniegu, a także o odpowiedniej osłonie, aby zminimalizować działalność wiatru. Powietrze docierające do wentylacji musi być czyste, więc kluczowe jest umieszczenie czerpni z dala od wszelkich kominów. Nie powinna być umieszczona także bezpośrednio przy ruchliwej drodze, ani w niedalekiej bliskości od miejsc parkingowych.

Zasady montażu wyrzutni do wentylacji w budynkach

Podobnie jak w przypadku czerpni, także wyrzutnie powietrza muszą być właściwie zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi oraz działalnością wiatru. Należy też zwrócić uwagę na to, aby skutki pracy urządzenia wentylacyjnego nie powodowały zagrożenia zdrowia dla użytkowników tego i innych budynków. Wyrzutnia nie może być także skierowana bezpośrednio na inną ścianę. W takim przypadku potrzebny jest minimalny odstęp 8 metrów. Jeśli natomiast w sąsiednim budynku znajdują się okna to potrzebny jest odstęp przynajmniej 10 metrów. Wyrzutnie montuje się zwykle na dachu, pod pewnymi warunkami można je montować na dużej wysokości w ścianie budynku. Natomiast jeśli chcemy otwór wylotowy umieścić w na poziomie terenu to w takim przypadku potrzebujemy spełnić określone warunki państwowego inspektora sanitarnego oraz uzyskać jego zgodę. Ten wymóg jest konieczny z powodu ryzyka napływu usuwanego powietrza do znajdujących się w pobliżu czerpni.

Jaka minimalna odległość czerpni od wyrzutni?

Jeśli montujemy czerpnię i wyrzutnię na tej samej powierzchni budynku, na przykład na dachu lub ścianie, to należy zwrócić uwagę na odległość tych elementów od siebie. Absolutne minimum to 10 metrów przy wyrzucie powietrza poziomym i 6 metrów w przypadku wyrzutu pionowego. Względna odległość czerpni od wyrzutni, a więc różnica wysokości między czerpnią i wyrzutnią musi wynosić przynajmniej 1 metr.