2024-07-15

Papa termozgrzewalna – jak wybrać najlepszą?

budowa domu

Papa termozgrzewalna stanowi znakomity materiał izolacyjny, wykorzystywany do izolowania fundamentów, ale także do wykonywania izolacji tarasów i balkonów. Łatwy montaż, wytrzymałość na lata, duża dostępność – każdy z tych czynników wpływa na to, że papa termozgrzewalna jest chętnie wybierana przez inwestorów i sprawdzone ekipy budowlane.

Papa termozgrzewalna – czym jest?

Papa termozgrzewalna to materiał zbudowany z wielu warstw, między innymi z posypki, górnej i dolnej warstwy bitumicznej, osnowy nośnej i folii antyadhezyjnej. Cieszy się wyjątkowo dużą popularnością, gwarantując odpowiednią ochronę przed wilgocią. Montaż papy termozgrzewalnej nie przysparza też żadnych większych trudności. Wystarczy roztopić bitum przy użyciu palnika, aby połączyć ze sobą kolejne warstwy. Papy termozgrzewalne wyróżniają się zdecydowanie lepszymi właściwościami w porównaniu do pap łączonych na lepik. Tego typu materiały mają dodatek w postaci elastomeru SBS. Odpowiada on za nadanie odpowiedniej formy i przyczepności. Generalnie materiał znakomicie znosi oddziaływanie czynników atmosferycznych i dobrze się starzeje.

Papa termozgrzewalna – gdzie się ją wykorzystuje?

Najczęściej papę termozgrzewalną spotyka się jako produkt stosowany na tarasach i balkonach. Stanowi element systemu hydroizolacyjnego, chroniąc obiekt przed wilgocią. Papę termozgrzewalną można kłaść na deski, beton, na styropian czy na blachę. Istotna przy wykonywaniu wszelkich prac przeciwwilgociowych jest grubość papy termozgrzewalnej. Im jest ona większa, tym łatwiejszy jest jej montaż. Materiał wykazuje wówczas większą odporność na wodę. Niemałe znaczenie przy wyborze rodzaju papy ma też jej współczynnik przewodzenia ciepła, ale też wytrzymałość na działanie środków chemicznych. Pośród produktów, z których wykonuje się papę termozgrzewalną, znajduje się asfalt oksydowany oraz asfalt modyfikowany. Dla wzmocnienia wyrobu końcowego producent systemów hydroizolacyjnych dodaje również włókniny poliestrowe, folię antyadhezyjną, poliolefinową czy posypkę mineralną.