2024-07-16

Prowadzenie spraw spadkowych – na czym polega?

rozprawa

Spadek można przyjąć lub odrzucić. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powołanie kogoś do spadku, wcale nie oznacza nabycia praw do spadku. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Jak ono wygląda? Jaki jest jego przebieg?

Czym jest sprawa spadkowa?

Postępowanie spadkowe to nic innego, jak droga do załatwienia wszystkich formalności prawnych, które prowadzą do uzyskania lub odrzucenia spadku. Prowadzenie spraw spadkowych w Toruniu czy innym polskim mieście, warto powierzyć adwokatowi, specjalizującemu się w prawie spadkowym. Pomoże on przygotować odpowiedni wniosek, złożyć odpowiednie dokumenty, a także będzie reprezentował nas w sądzie. Postępowanie spadkowe występuje w dwóch formach: postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub postępowania notarialnego, w którym sporządzany jest protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia.

Czy postępowanie spadkowe jest konieczne?

Nie zawsze jest konieczne przeprowadzenie postępowania spadkowego Kancelaria adwokacka w Toruniu, sprawę spadkową będzie przygotowywała jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości, pieniądze na rachunkach bankowych lub np. samochód, których spadkodawca był właścicielem. W takich sytuacjach bez stwierdzenia nabycia spadku, nie można rozporządzać majątkiem zmarłego.

Każdy spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, powinien złożyć jedno z trzech oświadczeń o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie spadkowe musi zostać złożone przed notariuszem lub sądem rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy. Następnie należy złożyć wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd lub przez notariusza. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć spadkobierca, wierzyciel spadkodawcy i wierzyciel spadkobiercy. Wniosek rozpoznawany jest w postępowaniu sądowym, w trybie nieprocesowym. Kolejnym krokiem jest podział masy spadkowej na poszczególnych spadkobierców.