2024-07-15

Umowa niezgodna z prawem – co możesz zrobić?

sporzadzanie umowy

Zawieranie umów jest częstym aspektem transakcji biznesowych i osobistych. Jeżeli jednak umowa zostanie uznana za niezgodną z prawem, czy to ze względu na jej warunki, czy okoliczności związane z jej zawarciem, może to prowadzić do poważnych konsekwencji dla zaangażowanych stron. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc prawną, aby zrozumieć swoje prawa!

Czym jest umowa niezgodna z prawem?

Nielegalna umowa może zostać uznana za nieważną lub niewykonalną z różnych powodów, na przykład jest to możliwe w poniższych sytuacjach:

Cel umowy naruszający prawo

Jeżeli cel lub przedmiot umowy narusza prawo, cała umowa może zostać uznana za niezgodną z prawem. Na przykład umowy dotyczące działań niezgodnych z prawem lub sprzecznych z porządkiem publicznym mogą zostać uznane za nieważne.

Brak zdolności do zwierania umów

Jeżeli jedna lub więcej stron nie posiadało zdolności prawnej do zawarcia umowy, na przykład osoby niepełnoletnie lub osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu, umowa może zostać unieważniona.

Przymus lub wpływ przy zawieraniu umowy

Umowy zawarte pod przymusem lub bezprawnym naciskiem mogą zostać uznane za niezgodne z prawem – wyjaśnia prawnik Gliwice – https://lewandowskakotala.pl/ zajmujący się tym tematem. Obejmuje to sytuacje, w których jedna ze stron jest zmuszana lub wywierana pod presją, aby zawarła umowę.

Nielegalna umowa – co zrobić?

Gdy pojawia się podejrzenie zawarcia niezgodnej z prawem umowy, warto pamiętać o poniższych kwestiach:

Udokumentuj okoliczności

Zbierz wszystkie istotne dokumenty, e-maile i komunikaty związane z umową. Udokumentuj okoliczności prowadzące do zawarcia umowy, w tym wszelkie przypadki przymusu, wprowadzenia w błąd lub działań nielegalnych.

Skonsultuj się z prawnikiem

Zasięgnięcie porady prawnej ma kluczowe znaczenie w przypadku umowy niezgodnej z prawem. Adwokat posiadający wiedzę z zakresu prawa umów może ocenić sytuację, zidentyfikować potencjalne środki prawne i poprowadzić Cię przez kolejne etapy sprawy.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie polega na rozwiązaniu umowy i przywróceniu stron do stanu sprzed zawarcia umowy. Z tego środka prawnego często korzysta się, gdy umowa może zostać unieważniona z powodu takich czynników, jak wprowadzenie w błąd, przymus lub brak zdolności.

Odszkodowanie

Jeśli poniosłeś straty finansowe w wyniku niezgodnej z prawem umowy, możesz być uprawniony do odszkodowania. Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poniesionych strat.

Negocjacje lub spory sądowe

Twój prawnik może rozpocząć negocjacje z drugą stroną w celu osiągnięcia korzystnego rozwiązania. Jeżeli negocjacje nie powiodą się, może zostać wszczęte postępowanie sądowe w celu uzyskania środków zaradczych w drodze sporu sądowego.