2024-07-16

Zasady sporządzania planu restrukturyzacyjnego

sporzadzanie planu

Sporządzanie planu restrukturyzacyjnego przypomina procedury związane z leczeniem. Jeśli przejdzie się przez nie w prawidłowy sposób, rokowania na ochronę firmy przed upadłością będą znacznie wyższe, niż wtedy, gdy pominie się wizyty u kilku specjalistów. Warto zadbać o to, aby dokument wypełnić z dbałością o szczegóły i z dozą realizmu: nie chodzi bowiem o wielkie słowa, ale o realne czyny, które przełożą się na wyniki finansowe.

Zasady sporządzania planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny to dokument, zawierający odpowiedzi na pytania, dotyczące tego, co i w jaki sposób należy zrobić, aby oddłużyć dłużnika i zachować ciągłość prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dokument stanowi jeden z elementów postępowania restrukturyzacyjnego. Podczas jego sporządzania należy przede wszystkim być szczerym i realistycznie podchodzić do podejmowanych działań, zakładając dokonanie tego, co faktycznie znajduje się w zasięgu możliwości danego podmiotu.

Zawartość planu restrukturyzacyjnego — zasady wynikające z przepisów prawa

Podczas przygotowywania planu należy pamiętać o:

  • opisie dłużnika: ważne są m.in. przewidywania co do przyszłości popytu i podaży w sektorze gospodarczym, w którym działa podmiot;
  • rzetelnej i obiektywnej analizie przyczyny zadłużenia;
  • zaproponowaniu przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa: powinny się w niej znaleźć informacje na temat poziomu ryzyka związanego z podejmowanymi w ramach restrukturyzacji działaniami;
  • opisie i przeglądzie środków wynikających z działań restrukturyzacyjnych: konieczna jest ich wnikliwa analiza oraz przedstawienie kosztów związanych z ich wdrożeniem. Jeśli dłużnik nie ma pewności, jakie rozwiązania będą w danej sytuacji konieczne, warto skorzystać z pomocy firmy zajmującej się restrukturyzacją jak np. Wardyn Doradztwo Restrukturyzacyjne i Wyceny, by zyskać fachowe doradztwo;
  • harmonogramie przystąpienia do realizacji środków restrukturyzacyjnych i terminie wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
  • wskazaniu metod i źródeł finansowania postępowania;
  • przygotowaniu prognoz zawierających planowane zyski i straty na najbliższe 5 lat.

W dokumencie należy również wskazać dane osób odpowiedzialnych za wykonanie planu oraz jego przygotowanie, a także datę sporządzenia dokumentu.