2024-07-22

Co oznacza skrót MOL w odniesieniu do masarni?

skrot mol

Obecnie konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, jak duże znaczenie ma miejsce, z którego pochodzą artykuły spożywcze, a także sposób ich wytwarzania. Z tego powodu podczas zakupu mięsa bardzo często poszukują masarni MOL działających na mniejszą skalę i wytwarzających produkty o specyficznych cechach. Co dokładnie oznacza skrót MOL w odniesieniu do tego typu zakładów? Podpowiadamy.

Czym jest MOL?

Skrót MOL odnosi się do przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, które jest możliwe w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, czyli prowadzonej na bardzo niewielką skalę. Funkcjonowanie takich firm jak masarnia MOL jest jednak ściśle określone przepisami państwowymi i unijnymi. Dotyczy ich rozporządzenie KE numer 853/2004, a także rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej. Akty te opisują też wymagania weterynaryjne, jakie muszą być spełnione podczas prowadzenia takiej firmy.

Kiedy działalność może być uznana za MOL?

Firma może być prowadzona w ramach MOL w niektórych przypadkach. Decydują o tym między innymi następujące aspekty:

  • przedmiot działalności — rozporządzenie wymienia możliwe do produkcji wyroby pochodzenia zwierzęcego,
  • typ konsumenta — możliwa jest sprzedaż produktów wyłącznie klientowi końcowemu bądź dostawa do zakładów, które prowadzą handel detaliczny, czyli na przykład sklepów, restauracji czy stołówek,
  • teren działalności — firma może prowadzić sprzedaż i produkcję wyłącznie na danym terenie, na przykład powiecie lub województwie, ewentualnie z sąsiadującymi z nim miastami,
  • rozmiar działalności — zgodnie z przepisami sprzedaż konsumentom nie jest w żaden sposób ograniczona ilościowo, a dodatkowo może odbywać się w różnych miejscach. Na przykład w obiektach przylegających do fabryki, ale i ze środków transportu, a nawet wysyłkowo przez internet. Istnieją jednak ograniczenia wagowe dostaw dotyczące innych zakładów prowadzących handel detaliczny.

Zakres MOL

W ramach działalności MOL można prowadzić produkcję surowych wyrobów mięsnych oraz innych produktów dostępnych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Herold. W zakres MOL wchodzą również wyroby mleczne i te na bazie siary, a także jajeczne oraz gotowe posiłki. Poza produkcją i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego MOL obejmuje również rozbiór np. świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego oraz zwierząt łownych i dzikich.