2024-06-26

Co trzeba wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

podzial majatku

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z tak zwaną wspólnością majątkową. Od teraz cały majątek zarówno Twój, jak i Twojej drugiej połówki według prawa jest wspólny. Zależy Ci na ustanowieniu podziału pomiędzy dwoma stronami związku? W tym momencie z pomocą przychodzi rozdzielność majątkowa. Sprawdź, czym ona właściwie jest i kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Na początku warto ustalić, czym właściwie jest majątek wspólny. A więc, w jego skład wchodzą wszelkie dobra materialne nabyte już po zawarciu małżeństwa. We wspólnotę majątkową zalicza się wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innych działalności zarobkowych. Do wspólnego podziału majątku nie zalicza się tak zwany dorobek osobisty. Ten z kolei dotyczy własności nabytej jeszcze przed zawarciem małżeństwa bądź otrzymanej w formie darowizny czy spadku. Rozdzielność majątkowa to status, który pozwala na samodzielne, w pełni swobodne zarządzanie swoim własnym dorobkiem. Szczegółowe zasady rozdzielenia majątku ustalane są w akcie notarialnym. Intercyza wchodzi życie na mocy orzeczenia sądu. Po wdrożeniu w życie rozdzielności majątkowej do Twojego dorobku osobistego zaliczają się nie tylko dochody i dobra uzyskane przed ślubem, ale również po nim. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, które nie chcą obciążać ewentualnymi problemami finansowymi drugiej połówki.

Zalety i wady rozdzielenia majątku pomiędzy małżonkami

Zastanawiasz się nad rozdzieleniem majątku pomiędzy Tobą a Twoim partnerem? Samo sporządzenie aktu nie jest zbyt skomplikowanym ani drogim procesem. Kancelaria adwokacka Olgi Zubrzyckiej-Staniczek w Katowicach to miejsce, gdzie uzyskasz profesjonalne wsparcie w zakresie prawa cywilnego i nie tylko. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poznać argumenty przemawiające za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Podział majątku to przede wszystkim ochrona drugiej osoby przed długami. Na rozdzielność majątkową decydują się również małżeństwa żyjące w separacji, gdzie decyzje finansowe są podejmowane bez uwzględnienia drugiej osoby. Do wad tak zwanej intercyzy zalicza się brak możliwości wspólnego rozliczania podatków oraz problemy z zaciąganiem pożyczek na przykład na zakup wspólnego mieszkania.