2024-04-23

Czy warto wywozić gruz samemu?

wywoz gruzu

Samodzielny wywóz gruzu jest możliwy, ale nie zawsze jest wygodny lub nawet opłacalny. Zobacz, jak można łatwo i szybko pozbyć się niepotrzebnego gruzu po pracach wyburzeniowych czy remontowych!

Jak można pozbyć się gruz?

Gruz powstały po wykonaniu różnych prac jest odpadem wymagającym odpowiedniej utylizacji. Przepisy zakazują jego usuwania podobnie jak inne odpady komunalne do kubłów, dlatego też musi być on przekazany do odpowiedniej firmy zajmującej się jego utylizacją.

Gruzu obecnie można pozbyć się na parę sposobów, dlatego przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z nimi bliżej.

Samodzielne usuwanie gruzu i wywóz do PSZOK-u

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierają od klientów gruz bez żadnych dodatkowych opłat. Trzeba jednak załadować go na samochód i przywieźć na miejsce w godzinach otwarcia punktu. Tam trzeba również go rozładować.

Gdy ma się niewielką ilość gruzu, na przykład powstałego po skuwaniu ścian w pokoju czy remoncie łazienki, w takim przypadku można zdecydować się na jego przekazanie do punktu we własnym zakresie. Trzeba wtedy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacenie rachunku za odbiór odpadów.

Należy jednak pamiętać o tym, że najczęściej punkty mają określone ograniczenia pod względem ilości przyjmowanego gruzu. Gdy zatem jest go więcej, punkt może odmówić jego przyjęcia, co powoduje, że taka opcja nie zawsze jest dostępna wtedy, gdy wykonało się generalny remont lub wyburzyło budynek.

Zamówienie kontenera na gruz

Drugą opcją, która związana jest już z opłatą, będzie zamówienie kontenera na gruz w firmie komunalnej świadczącej taki wywóz gruzu Zabrze – https://gruzman.pl/wywoz-gruzu-zabrze jest w tym przypadku jednym z miast w Polsce, gdzie taka usługa jest dostępna.

Wynajem kontenera na gruz polega na przekazaniu kontenera w wybranej pojemności klientowi. Dowożony jest on w wyznaczonym terminie i umieszczany we wskazanym miejscu – trzeba więc wcześniej odpowiednio je przygotować. Wynajem kontenera odbywa się na określony czas. Można wtedy umieścić w nim gruz, na przykład na bieżąco, w trakcie prowadzonych prac. Następnie we wskazanym terminie firma komunalna przyjeżdża i odbiera kontener z gruzem.

Wywóz gruzu z usługą jego załadunku

W firmach komunalnych można również zdecydować się na zamówienie usługi polegającej na wywiezieniu gruzu z jego załadunkiem. To najdroższa z powyższych usług, natomiast jest ona najwygodniejsza dla klienta.

Wywóz gruzu jest wtedy prowadzony kompleksowo przez firmę komunalną niezależnie od jego ilości. Gdy zatem jest go sporo, warto zdecydować się na taką ofertę.