2024-04-22

Czym powinna się cechować dobra kadra przedszkolna?

Przedszkole to miejsce, które powinno zapewniać dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, atmosferę dająca poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim profesjonalną opiekę. Kluczowe jest właściwe podejście kadry przedszkolnej — powinna inspirować i motywować najmłodszych do samodzielności, twórczego myślenia oraz podejmowania nowych działań. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie cechy osobowości są pożądane u osób pracujących w przedszkolu.

Jakie umiejętności powinny zdobywać dzieci w czasie uczęszczania do przedszkola?

Lata przedszkolne, przypadające pomiędzy 2 a 6 rokiem życia, to bardzo ważny okres, w którym następuje intensywny rozwój dzieci. Istotne jest, aby w tym szczególnym czasie zapewnić im optymalne warunki do nauki nowych umiejętności, ale także kształtowania kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej.

Zajęcia przeprowadzane w przedszkolu powinny być dobierane, tak aby w jak największym stopniu umożliwić dzieciom rozwój intelektualny, a także ruchowy. Idealnymi propozycjami są kreatywne zajęcia plastyczne, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, spacery w plenerze, wyjścia na spektakle teatralne lub wyjazdy na jednodniowe wycieczki edukacyjne. Dodatkowo plan zajęć warto wzbogacić o lekcję języka obcego, tańca, czy gry w szachy, która uczy logicznego myślenia.

Jakie cechy powinna posiadać dobra kadra przedszkolna?

Osoby pracujące w przedszkolu powinny posiadać nie tylko wcześniejsze staranne przygotowanie merytoryczne, ale przede wszystkim odpowiedni zestaw cech psychicznych. Bardzo ważna jest umiejętność budowania poczucia własnej wartości, które w przyszłości skutkuje również świadomością własnych kompetencji. Można ją kształtować poprzez zastąpienie krytyki motywacją. Ma to ścisły związek z posiadaniem cechy osobowości, jaką jest cierpliwość. W pracy z drugim człowiekiem, zwłaszcza będącym w młodym wieku, jest ona niezbędna.

Kolejną pożądaną zaletą jest empatia, czyli wrażliwość na uczucia i emocje innych. Ponadto dobra kadra przedszkolna musi posiadać zdolności do efektywnej komunikacji i współpracy.

Istotne znaczenie mają także wykorzystywane metody dydaktyczne — doskonale sprawdza się nauka przez zabawę. Zasada ta jest stosowana m.in. w Prywatnym przedszkolu i żłobku ELFIK w Sosnowcu.

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć zapewnione optymalne warunki do rozwoju, ale jednocześnie także zabawy i wypoczynku. Duże znaczenie w realizacji tych celów ma kadra przedszkolna — opiekunowie żłobków i przedszkoli powinni cechować się przede wszystkim cierpliwością, empatią, kreatywnością, a ponadto wykonywać swoje obowiązki wychowawcze z pasją i zaangażowaniem.