2024-07-16

Gdzie i kiedy wykorzystuje się kable wieloparowe?

kable elektryczne

Na rynku dostępny jest szeroki wybór kabli elektrycznych. Służą one do łączenia źródeł zasilania z jego odbiornikami. Można nimi przesyłać energię elektryczną lub informacje za pośrednictwem prądu elektrycznego. Oprócz najprostszych pod względem budowy kabli jednożyłowych w sprzedaży dostępne są także kable wieloparowe. Czym się charakteryzują i do czego się je stosuje?

Czym są kable wieloparowe?

Kable wieloparowe, zwane także wielożyłowymi, mają co najmniej dwie osobno izolowane żyły w jednym płaszczu. Liczba żył może być bardzo zróżnicowana – w przypadku kabli telefonicznych dochodzi nawet do 200. Kable wieloparowe mogą być nieekranowane lub ekranowane. Te pierwsze przeznaczone są do stosowania w sieciach nienarażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, a te drugie – w sieciach narażonych na tego typu zakłócenia.

Zastosowanie kabli wieloparowych

Kable wieloparowe mogą być używane do przesyłania sygnałów analogowych i cyfrowych, jak również do dystrybucji zasilania. Często stosuje się je w celu uproszczenia fizycznej konfiguracji systemu i zapewnienia bardziej uporządkowanego i schludniejszego połączenia między dwoma urządzeniami. Niektóre kable wieloparowe zawierają różne typy połączeń. Dostępne są na przykład kable koncentryczne z dodatkową parą przewodów zasilających w jednym płaszczu.

Kable wieloparowe są powszechnie wykorzystywane przez instalatorów. Stosuje się je do tworzenia połączeń między urządzeniami telefonicznymi, teletransmisyjnymi, telegraficznymi, stacyjnymi czy sprzętem do przetwarzania informacji. Szeroki wybór tego typu kabli oferuje na przykład firma S-Cabling. Mianem kabli wielożyłowych określa się także kable skrętkowe, które składają się z więcej niż czterech par skręconych. Takie kable nazywa się szkieletowymi. Poza tym kable skrętkowe mogą być łączone ze światłowodowymi.

Z kabli wieloparowych na co dzień korzystają także specjaliści od techniki estradowej. Wykorzystują je oni do przesyłania wielu sygnałów audio między dwiema lokalizacjami, na przykład podczas nagrywania dźwięku, nagłośnienia, nadawania oraz w systemach PA. Za ich pomocą można na przykład łatwo podłączyć wszystkie mikrofony do konsoli mikserskiej. Ponadto kable wielożyłowe używane są z profesjonalnymi kamerami wideo. W studiach telewizyjnych wykorzystuje się je do łączenia kamer z jednostkami sterującymi.