2024-07-22

Jak działają maszyny do rozdrabniania odpadów? 

odpady

Rozdrabnianie jest jednym z ważniejszych procesów w przetwórstwie śmieci. Jego celem jest przede wszystkim zmniejszenie objętości odpadów, co stanowi ogromne ułatwienie dla ich transportu i składowania. Może być również wstępnym etapem do ponownego ich wykorzystania. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne urządzenia do rozdrabniania odpadów, niezbędne w każdym przedsiębiorstwie, zajmującym się utylizacją odpadów i recyklingiem lub wytwarzającym dużą ilość odpadów. 

Zanim rozpocznie się proces rozdrabniania, konieczne jest przynajmniej wstępne posortowanie ręczne odpadów. W dużych zakładach najczęściej transportuje się je na sito kaskadowe, które dzieli je na kilka frakcji, różniących się wielkością. Najmniejsze odpady trafiają do tzw. biostabilizacji. Większe elementy przekazuje się do dalszej segregacji i do recyklingu. Posortowane odpady trafiają dalej do maszyn rozdrabniających. 

Jak zbudowane są rozdrabniacze do odpadów? 

Współczesne rozdrabniacze to urządzenia solidne, wydajne i energooszczędne. Niektóre z nich są wyspecjalizowane do obróbki konkretnego rodzaju odpadów, na przykład do dużych gabarytów. 

Maszyny rozdrabniające różnią się głównie wielkością oraz mocą przerobową, natomiast ich budowa i zasada działania są podobne. Składają się one z solidnej obudowy, jednego lub kilku wałów wyposażonych w stalowe ostrza albo noży ślimakowych – opowiada ekspert z firmy recyklingowej Hamado. Niektóre maszyny mają wirujące noże, jednak tego typu urządzenia stosowane są obecnie rzadziej ze względu na hałaśliwość i ryzyko niebezpiecznych wypadków.

Wśród urządzeń rozdrabniających są maszyny elektryczne i spalinowe, stacjonarne oraz mobilne, które cieszą się szczególną popularnością. Dzięki nim proces rozdrabniania można przeprowadzić w dowolnej lokalizacji. 

Na czym polega proces rozdrabniania odpadów?

Rozdrabnianie odpadów to zazwyczaj wieloetapowy proces, który zaczyna się w rozdrabniaczu wstępnym, a kończy w wyspecjalizowanych maszynach mielących go do postaci granulatu. W zakładach materiał transportowany jest zwykle taśmowo do leja zasypowego, skąd trafia na taśmę i dalej w kierunku rozdrabniacza. Tam wały zgniatają poszczególne elementy, a ostrza rozrywają je na mniejsze kawałki. Rozdrabniacze są sterowane przy pomocy elektronicznego panelu, który umożliwia ustawienia parametrów pracy, na przykład regulację wielkości frakcji materiałów. Mogą też mieć dodatkowe funkcje takie jak możliwość odseparowania elementów metalowych.