2024-05-27

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol

Popełnienie przestępstwa jazdy po alkoholu wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla kierującego. Jednym z najbardziej doskwierających jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Każdego dnia wielu kierowców zmaga się z problemem odzyskania prawa jazdy. Jak można odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie. Zapraszam!

O prowadzeniu samochodu po alkoholu więcej dowiesz się na lextraffic.pl

Kwestia zabrania prawa jazdy regulowana jest przez kodeks karny oraz ustawę prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 135 prawa o ruchu drogowym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu (zobacz na obronca24h.pl). W chwili obecnej policja dokonuje jedynie zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego mogą zostać cofnięte dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku, w którym sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli policja zatrzymała twoje prawo jazdy, ale Sąd Cię uniewinnił, to po uprawomocnieniu się wyroku wystarczy udać się do wydziału komunikacji i odebrać prawo jazdy. Sytuacja jest gorsza, kiedy Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

Jeśli minął tobie już zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, to musisz spełnić jeszcze parę wymogów, aby odzyskać prawo jazdy. Po pierwsze musisz przejść badania na brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeszcze przed końcem zakazu wydział komunikacji wystawi tobie odpowiednie skierowanie na badania. Po drugie musisz przejść kurs reedukacyjny dotyczący szkodliwości alkoholu, który odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym. Po trzecie – jeśli twój zakaz trwał dłużej niż rok, to musisz ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. W tym celu musisz założyć profil kandydata i przejść dalszą procedurę egzaminu. Czy jest możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy niż po zakazie? Tak, istnieje taka możliwość. Sąd może zmienić ten środek karny na tzw. blokadę alkoholową. Jeżeli twój zakaz trwał już dłużej niż połowa ogólnego zakazu, to możesz wystąpić z wnioskiem do sądu, o zmianę stosowania środka karnego. Jeśli Sąd wyrazi taką zgodę, to po spełnieniu reszty wyżej wymienionych wymogów możesz przez resztę zakazu poruszać się samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Przeczytaj również: Co zrobić po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu