2024-07-16

Na czym polega transport ładunków ponadgabarytowych?

transport ponadgabarytowych ladunkow

Transport ładunków ponadgabarytowych, nazywany również ponadnormatywnym, może odbywać się na lądzie, drogą morską lub drogą powietrzną. W każdym z tych przypadków istnieje konieczność zastosowania zupełnie innych zasad.

Transport ładunków ponadgabarytowych – co zalicza się do takich przesyłek?

Transport ładunków ponadgabarytowych organizowany jest w przypadku, kiedy najczęściej ma się do czynienia z czymś, co ma niestandardowe rozmiary i wykracza poza ustalone przepisy. Ładunki ponadgabarytowe to te, których waga waga lub wymiary przekraczają normy określone dla danego środka transportu.

Przykładowo: z tak wykonanego transportu mogą skorzystać osoby, jakie zdecydują się na wynajem sprzętu budowlanego w Rawiczu. Przewóz maszyn z miejsca na miejsce stanowić może nie lada problem. Koniecznością staje się skorzystanie z usług, jakie oferowane są przez specjalistyczne firmy. Do ładunków ponadgabarytowych zalicza się także m.in. części maszyn, platform wiertniczych, turbiny od wiatraków, a nawet moduły domów!

Transport ładunków ponadgabarytowych – pełen plan logistyczny

Skoro już wynajem sprzętu budowlanego w Rawiczu został wykorzystany, czas na to, aby opracować pełen plan logistyczny. Tylko to oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń na przejazd sprawi, że transport ładunków ponadgabarytowych będzie miał szansę na to, aby się odbyć. Koniecznością będzie również określenie rodzaju, typu ładunku, jego ciężaru i wymiarów. Jest to konieczne do tego, aby móc wyznaczyć trasę pojazdu. Kierowca, który będzie siedział za kierownicą pojazdu poruszającego się drogą lądową, będzie mógł poruszać się tylko i wyłącznie wyznaczoną trasą, bez możliwości zboczenia. Osoba odpowiedzialna musi również posiadać przy sobie niezbędne zezwolenia oraz dokumenty odnoszące się do przesyłki, w razie kontroli. Transport ładunków ponadgabarytowych, który odbywa się na terenie Polski, wymaga również konieczności zastosowania zasady niepodzielności ładunków.