2024-07-16

Opiekun medyczny – zdobądź uprawnienia bezpłatnie!

studia

Praca w branży medycznej nie wymaga posiadania dyplomu zakończenia studiów. Alternatywa to skorzystanie z oferty szkół policealnych, które zapraszają absolwentów do skorzystania z bezpłatnej nauki na wielu kierunkach medycznych.

Opiekun medyczny – o zawodzie

Opiekun medyczny jest osobą, która zajmuje się świadczeniem usług opieki oraz pomocą dla osób niepełnosprawnych i chorych. Jego celem jest wsparcie podopiecznych podczas codziennych czynności, zapewniając im właściwy komfort i bezpieczeństwo.

Ze względu na swoją wiedzę oraz umiejętności opiekun medyczny jest asystentem personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, terapeutów.

Praca w zawodzie opiekuna medycznego jest dostępna w wielu placówkach opieki zdrowotnej oraz placówkach opiekuńczych, między innymi w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Aby zostać opiekunem medycznym, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia w tym zawodzie. Są one nadawane podczas nauki w szkole policealnej, która oferuje kształcenie w tym kierunku.

Po zakończeniu nauki uczeń otrzymuje kwalifikacje oznaczone symbolem MED.14 – świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Osobom chcącym uzyskać uprawnienia w kierunku jak opiekun medyczny Kraków oferuje naukę w kilku szkołach policealnych działających w mieście. Dokładne oferty można sprawdzić na ich stronach internetowych.

Jak długo trwa nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej w kierunku opiekun medyczny trwa 3 semestry, czyli 1,5 roku. Najczęściej kształcenie rozpoczyna się od września.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej. Spotkania mają miejsce zwykle 3-4 razy w ciągu tygodnia, najczęściej w weekendy albo w inne dni zależnie od wybranej szkoły policealnej.

Czy nauka w kierunku opiekun medyczny jest płatna?

W większości szkół policealnych nauka w kierunku opiekuna medycznego jest bezpłatna, dlatego też uczniowie nie muszą opłacać czesnego przez cały okres nauki.

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Z nauki w szkole policealnej mogą skorzystać osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest jednak wymagane posiadanie zaliczonej matury, dlatego też jest to też propozycja dla tych, którzy do niej nie podeszli lub nie zdali.

Aby zapisać się na zajęcia w szkole policealnej, konieczne jest przekazanie odpowiednich dokumentów wymaganych przez szkołę. Zaliczają się do nich podanie o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, 2 zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie.